Jaarvergadering Vogelwacht Augustinusga/Surhuizum

Uitnodiging jaarvergadering Vogelwacht Augustinusga/Surhuizum 

Donderdag 7 maart 's avonds om 20.15 uur in Pannenkoekhuis Landzicht

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Financieel verslag penningmeester
  5. Pauze
  6. Verslag kascommissie
  7. Mededelingen en ingekomen stukken
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
Datum: 
donderdag 7 maart 2019 - 20.15
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia