Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”. Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Bestjoer Pleatslik Belang

Datum: 
dinsdag 26 maart 2019 - 20.00
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia