Kerkdienst

Da. L. Veerman-van Dijk, Oudega (Sm.)

m.m.v. begeleidingsband 'Foar Jo'

Datum: 
zondag 22 mei 2022 - 9.30
Locatie: 
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia