Laatste nieuws

Veel spektakel met boerenspelletjes tijdens Spulwike

Foto's: Yvonne de Beer

Afgelopen vrijdag stond tijdens de Spulwike het Boerenspelspektakel op het programma voor de oudere kinderen van de basisschool. De organisatie van deze spelletjemiddag was in handen van het jeugdhonk Us Stek. Op het Mienskipsfjild konden ze allerlei spelletjes doen zoals rodeostier rijden, koemelken, klompenrace, lasergamen, eierrace en zwijntje tik.

Opening Omgevingsplan goed bezocht

Zaterdag 1 april is in De Delfeart het nieuwe terrein rondom het dorpshuis feestelijk geopend door wethouder Bruining. In het dorpshuis werden bewoners en genodigden welkom geheten door voorzitter Jacob Hooghiemstra van Plaatselijk Belang.

Bezoekers konden kijken naar een demonstratie van SVS Streetdance, de schilderkunsten van onze inwoners bewonderen, een soesje eten met de oranjevereniging, het programma van de Spulwike doornemen, de nieuwe plannen voor de Doarpsstrjitte bekijken, een balletje gooien met DTS en een kijkje nemen in het vernieuwde Us Stek.

Nieuws van jeugdhonk Us Stek

Wij, het bestuur van het jeugdhonk, willen van Us Stek weer een bruisend jeugdhonk maken. Hiertoe hebben we ons ten doel gesteld om dit jaar minimaal 12 activiteiten te organiseren. Maar voordat we tot activiteiten over gaan willen we het jeugdhonk eerst een make-over geven.

Jeugdhonk Us Stek zoekt enthousiaste bestuursleden

Per 1 januari 2017 zijn wij op zoek naar enthousiaste bestuursleden voor een nieuw te vormen bestuur voor het jeugdhonk in Surhuizum. Een plek waar onze kinderen elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan activiteiten en feestjes kunnen vieren. Om u een idee te geven van wat er in Us Stek plaats vindt volgt hier een kleine greep uit de activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd: soos, filmmiddag/avond, disco, bingo, karaoke, spokentocht, darten, pompoen snijden, lampiontocht, Hollandse avond en workshops.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia