Laatste nieuws

Wijziging inloop Surhuzum

Zoals u wellicht in eerdere edities van de Grutte Gelf al tegen bent gekomen, is er een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis ‘De Delfeart’ voor inwoners van Surhuzum. Elke dinsdag van 13.00–15.00 uur kunt u vragen stellen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk.

We hebben al een aantal inwoners verder mogen helpen met vragen hierover.

Naleving Drank- en Horecawet in Surhuizum

Drank- en Horecawet en de naleving daarvan in De Delfeart, De Praetkoer en tijdens de Spulwike in Surhuizum.

Om gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen door alcoholgebruik te voorkomen, is er een Drank- en Horecawet. Ook binnen dorpshuis De Delfeart, in de kantine van DTS en tijdens de Spulwike, worden bij de vele activiteiten alcoholhoudende dranken verkocht. Het drinken van alcoholhoudende dranken hoeft geen problemen te veroorzaken, zolang dit plaatsvindt binnen de wettelijke kaders.

Wethouder waardeert inzet buurthuis Surhuizumer Mieden

‘Jullie kunnen met recht trots zijn op wat er hier in dit buurthuis met elkaar gerealiseerd is.’ Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. ‘Met een enorme inzet van vrijwilligers, tot nu toe wel 1000 uren, is dit een succesvol project dat gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling mienskipsinitiatieven Achtkarspelen.’ Het bezoek van de wethouder aan buurthuis Petersburg in buurtschap Surhuizumer Mieden was een opsteker voor de initiatiefnemers.

Lichtjesavond

Op 10 december jl. was het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd werden er dan op hetzelfde moment kaarsen aangestoken voor de overledenen, zodat er een golf van licht ontstond. Sinds 1997 wordt elk jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een overledene.

In Surhuizum vond deze lichtjesavond voor de eerste keer plaats omdat op een ledenvergadering van de begrafenisvereniging men aangaf dat er behoefte bestond om in een vertrouwelijke, gemoedelijke sfeer het gemis van dierbaren met elkaar te delen.

Achtste editie Slach om ’e Toer treft prima wandelweer

Op de laatste vrijdag van het jaar stond in Surhuizum de wandeltocht Slach om ’e Toer weer op het programma. Ruim voor de start om 8.30 uur hadden de eerste wandelaars zich al ingeschreven bij het startbureau. Zij werden voor vertrek kort toegesproken door hoofdtrainer Henk de Jong van De Graafschap. In het dorpshuis was net als voor een voetbalwedstrijd een lichte spanning voelbaar, zei De Jong. De Jong had niet verwacht zoveel wandelaars in Surhuizum te mogen begroeten. Nadat hij vanaf drie had afgeteld mochten de eerste wandelaars op pad gaan.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia