Laatste nieuws

Koningsfeest met circusacts in De Delfeart

Dit jaar werd er op Koningsdag een Oranje Matinee georganiseerd door de Oranjevereniging en De Delfeart. De dag werd afgetrapt met een fietstocht. Jammer genoeg waren er, mede door het wisselvallige weer, weinig deelnemers. Desondanks kon er door prachtige landschappen worden gefietst. Na afloop van de fietstocht kon men genieten van een lekkere oranjebitter en een kop warme koffie. De hamburgers die met zorg werden gebakken vielen ook zeer in de smaak. Voor en met de kinderen werden er circusacts opgevoerd.

Opening Omgevingsplan goed bezocht

Zaterdag 1 april is in De Delfeart het nieuwe terrein rondom het dorpshuis feestelijk geopend door wethouder Bruining. In het dorpshuis werden bewoners en genodigden welkom geheten door voorzitter Jacob Hooghiemstra van Plaatselijk Belang.

Bezoekers konden kijken naar een demonstratie van SVS Streetdance, de schilderkunsten van onze inwoners bewonderen, een soesje eten met de oranjevereniging, het programma van de Spulwike doornemen, de nieuwe plannen voor de Doarpsstrjitte bekijken, een balletje gooien met DTS en een kijkje nemen in het vernieuwde Us Stek.

Nieuws van jeugdhonk Us Stek

Wij, het bestuur van het jeugdhonk, willen van Us Stek weer een bruisend jeugdhonk maken. Hiertoe hebben we ons ten doel gesteld om dit jaar minimaal 12 activiteiten te organiseren. Maar voordat we tot activiteiten over gaan willen we het jeugdhonk eerst een make-over geven.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Op 14 maart komen de burgemeester en wethouders Plaatselijk Belang een werkbezoek brengen om zo meer gevoel te krijgen wat er speelt in het dorp. Wat er onder andere speelt in het dorp is de op stapel staande reconstructie van de Doarpsstrjitte. Eind 2016 hebben wij samen met een werkgroep het concept van de gemeente besproken. De gemeente heeft onze op- en aanmerkingen ter harte genomen en zijn nu bezig om deze te verwerken in de plannen.

Tunnelvariant, veiligheid garant!

Wij roepen iedereen op om op dinsdag 30 juni naar "de Delfeart" (vanaf 19.00 uur) te komen om de provincie Fryslân duidelijk te maken dat Surhuizum VOOR de aanleg van een fietstunnel is.

Dan vindt een inloopbijeenkomst plaats over de Uterwei (N358). In het definitieve ontwerp is tot nu toe geen aandacht geschonken aan een fietstunnel, vooral vanwege het kostenaspect.

Ons doel is een fietstunnel toe te voegen aan het plan, omdat dit de beste oplossing is voor alle betrokkenen.

Waarom een fietstunnel? Omdat...

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia