Benelux Tour Junior van start!

Welke school in Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslan en Dantumadiel trapt de meeste kilometers bijelkaar? Wethouder Jouke Spoelstra was vandaag op de Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum om de leerlingen persoonlijk uit te dagen om mee te doen aan de Benelux Tour junior. Naast de kinderen uit Surhuizum zijn ook alle andere basisschoolkinderen in de gemeente gevraagd mee te doen.  “Maandag fietsen de grote jongens de Benelux Tour en voor zaterdag staat er een Tourtocht gepland voor de amateurfietsers. We willen ook onze jongste inwoners graag betrekken bij dit mooie sportevenement en uitdagen om zoveel mogelijk kilometers te fietsen. Bewegen en sporten is belangrijk en fietsen is een laagdrempelige manier daarvan, aldus de wethouder.

De uitdaging voor de kinderen is om tussen 28 augustus en 3 september zoveel mogelijk kilometers te fietsen. Dit kan alleen of met ouders, vriendjes, pakes en beppes etc. Kinderen geven dan aan hun leerkracht door hoeveel kilometer ze gefietst hebben. Het totaal van het aantal gemaakte kilometers op 28 augustus t/m 3 september wordt door de leerkrachten bij elkaar opgeteld. Zij noteren ook hoeveel kinderen uiteindelijk hebben deelgenomen aan de fietstochten. De Benelux junior tour wordt gehouden in alle gemeenten in Fryslân waar de Benelux tour wordt verreden.  De winnaar van alle deelnemende gemeenten samen krijgt een mooie prijs maar ook de winnaar onder de scholen per gemeente.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia