Dirigentenwisseling bij Popkoor Akkoord

In het voorjaar van 2009 stond in De Feanster een artikel dat een nieuw popkoor opgericht was door en onder leiding van Sietske Smid. Er werd gevraagd naar mannen en vrouwen uit de regio Noordoost Friesland om zich op te geven. Dit resulteerde in augustus in de start van het Kerspelkoar. Later werd deze naam veranderd in popkoor Akkoord.

De eerste twee nummers die aangeleerd werden waren “Always look at the bright side of life” en “You are my sunshine”. Het eerste nummer zou Sietske Smid haar credo kunnen zijn. Ze is altijd fleurig en dirigeert het inmiddels 55 leden tellende koor en 3 man sterke combo met de nodige humor.

In die bijna tien jaar heeft ze het repertoire uitgebreid naar zo’n 62 popnummers en 14 Kerstnummers. En dat alles vierstemmig. Een hele prestatie voor deze dirigente die geen repetitieavond heeft gemist in al die jaren.

In het voorjaar kwam het bericht dat ze, hoe spijtig ook, Akkoord ging verlaten. Het bestuur kwam in contact met Rinze IJtsma. Per 1 juni neemt hij het dirigentenstokje van Sietske Smid over.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia