Eind januari start waterbodemsanering Ald Feart

In opdracht van Wetterskip Fryslân wordt eind januari begonnen met waterbodemsanering van de Ald Feart. De waterbodem van de Ald Feart vanaf de vijver bij de rotonde te Koartwâld tot aan de kruising Suderheawei, Miedwei en Doezumerwei is verontreinigd. Sanering is vereist vanwege risico’s voor de mens en het ecosysteem. De sanering duurt ongeveer twee maanden.

In totaal wordt circa 11.000 kuub verontreinigd slib verwijderd. De verontreinigde bagger wordt grotendeels vanaf de oever ontgraven, in beunbakken overgeslagen en varende vervoerd. Op een aantal plaatsen langs de Ald Feart komt een overslaglocatie, waar speciale vrachtwagens het verontreinigde slib ophalen en afvoeren naar een erkende verwerker.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia