Groep uit Surhuzum en Stynsgea organiseert SOA

Na een tiental jaren er alleen maar over gepraat te hebben worden de plannen om een Open Air Rock en Metalfestival te organiseren op 7 juli aanstaande werkelijkheid. Eind 2017 heeft een groep van 15 personen uit (van oorsprong) Augustinusga en Surhuizum besloten dat SOA yn de Pûs werkelijkheid gaat worden. De voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang en kunnen via de facebooksite van SOA (www.facebook.com/soa.frl) bijna op de voet worden gevolgd. Het SOA-bestuur bestaat uit de volgende personen (op de foto, van linksboven naar rechtsonder): Henk Borger, Auke Veenstra, Klaas Holthuis, Oeds Holthuis, Jan Borger, Pieter van der Veen, Jan Jaap Huizenga, Douwe Henk Hofman, Wim Borger, Eerde Jan Postma, Theunis Holthuis, Baukje Wijnsma, Otto Veenstra, Gerrit de Jong, Lars van der Schaaf (niet op de foto). 

Kaartverkoop SOA
De kaartverkoop van SOA loopt bijzonder goed. Kaarten zijn alleen via de ticketshop op www.soa.frl te koop en niet bij bestuursleden of bij winkels. Er zit een maximum aan het aantal kaarten, ook om een en ander beheersbaar en vooral gezellig te houden. Als de voorraad kaarten op is dan zijn ze ook echt op, dat zal dan meteen op de site en op de facebooksite bekend worden gemaakt. Helaas kunnen, als het uitverkocht zou zijn, er geen uitzonderingen worden gemaakt, dus ook niet voor dorpsgenoten, vrienden, familie of kennissen van één van de bestuursleden. Meer info over het festival en de kaartverkoop is te vinden op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl 

Darttoernooi SOA
Op de vrijdagavond voorafgaand aan het SOA festival is er een darttoernooi in de feesttent op het SOA-terrein. Dit toernooi wordt georganiseerd door Dennis Kolthof. Aan het toernooi kunnen maximaal 64 personen meedoen. Opgeven kan via darten@soa.frl of (mits nog niet vol) vanaf 18.00 uur ter plaatse. Tijdens het darttoernooi, waarbij toeschouwers natuurlijk ook van harte welkom zijn, is de muzikale omlijsting in handen van de Release Musicshow. Op vrijdagavond is de entree gratis. 

Verkeersmaatregelen in verband met SOA
Het zal veel Surhústers niet zijn ontgaan dat er yn de Pûs op 7 juli de eerste editie van Surhuzum Open Air wordt gehouden. De vraag naar het aantal kaarten bleek groter te zijn dan het aantal bezoekers waar het SOA-bestuur aanvankelijk van uit ging. Om te voorkomen dat er te snel “nee” verkocht zou moeten worden is na overleg met de gemeente Achtkarspelen de vergunning uitgebreid en is er een groter aantal kaarten beschikbaar gekomen. In overleg met de medewerkers van de gemeente zijn er diverse maatregelen genomen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Op het Langfâl komen tijdelijk verkeersremmende maatregelen, een parkeerverbod aan beide zijden en ook een tijdelijke 30 km zone. Op het Langfal zullen de hele dag verkeersregelaars staan. De Pûsterwei richting Pûsterpaed/Langpaed zal alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer (met een pasje) en voetgangers en fietsers. Richting Hurde Eker/Loanekampen komt een taxistandplaats. Het Langpaed en Pûsterpaed zelf blijven gewoon open voor fietsers en voetgangers.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia