Hoarnûlen yn Surhuzum

Spot oan it Súd 16. We seagen de hoarnûlen (ransuilen) sa’n twa wiken lyn op de râne fan it sitsje by Jan en Lutske Rypma.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia