Koninklijke Onderscheiding voor Harmen Scheepsma

Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland, dit jaar op vrijdag 24 april. Vanwege het coronavirus was de Lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Normaal gesproken worden de inwoners die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, zodat de uitreiking een verrassing is. Dit jaar belde burgemeester Oebele Brouwer met de decorandi, niet op afstand maar vanuit de eigen voortuin.

Er zo werd vanmorgen Harmen Scheepsma (84) door de burgemeerster verrast met de mededeling dat hij door Zijne Majesteit de Koning tot Lid in de Orde van Oranje Nassau was benoemd. Het opspelden van het lintje gebeurt op een later moment. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe datum bepaald.

De heer Scheepsma is vanaf het begin (1988) betrokken bij het dorpsblad van Surhuizum ‘Grutte Gelf’ en daarmee ook het langst actief van alle vrijwilligers. De heer Scheepsma is niet alleen vast redactielid, maar ook actief als bezorger en distributeur van de inmiddels 475 exemplaren van het dorpsblad. Na achttien jaar actief te zijn geweest als redactielid, ging hij verder met het maken van interviews. Hij verzorgt nog steeds de distributie van het blad naar de bezorgers en naar de adressen buiten de dorpsgrenzen. Hij heeft jarenlang veel uren per week besteed aan het redactiewerk. De computer had zijn intrede nog niet gedaan, dus moest elk stukje met de typemachine worden getikt. De heer Scheepsma heeft ook de lay-out van de voorpagina bedacht, die tot de dag van vandaag nog geel met zwart is. Hij was de aanjager van de redactie en zorgde ervoor dat er met elkaar een mooi blad werd afgeleverd. Voor het dorp is de dorpskrant van grote betekenis gebleken. Het blad heeft een verbindend karakter en dat sluit aan op het karakter van de heer Scheepsma. Na zijn vertrek uit de redactie heeft hij tientallen interviews met dorpsgenoten gemaakt en er daarmee ook voor gezorgd dat de mensen meer over elkaar kwamen te weten en hun (voor)oordelen opzij zetten.

De heer Scheepsma was voorzitter van het schoolbestuur van de Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum in de jaren ’60 en ’70. Destijds was de school nog zelfstandig en had het schoolbestuur een zeer verantwoordelijke en bepalende rol. De heer Scheepsma kreeg dingen voor elkaar en vervulde daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van de school en daarmee ook in de vooruitgang van het dorp Surhuizum.

De heer Scheepsma heeft drie periodes zitting gehad in de ‘commissie van beheer’ van de Pypketsjerke voor de Gereformeerde Kerk Augustinusga-Surhuizum. Hij heeft jarenlang met veel inzet en betrokkenheid zijn bekwaamheid als verbinder en voorzitter getoond. De heer Scheepsma zat in de bouwcommissie die een ingrijpende verbouwing in 1971 heeft begeleid. Mede dankzij het werk van de heer Scheepsma, is er een gebouw ontstaan dat een grote invloed had op het kerkelijk leven, in zowel de dorpen Augustinusga als Surhuizum.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia