Koop nu jouw eigen dorpsvlag van Surhuizum

Sinds afgelopen week is de dorpsvlag van Surhuizum voor iedereen verkrijgbaar bij het Plaatselijk Belang. De dorpsvlag van Surhuizum is in 1991 in opdracht van Plaatselijk Belang ontworpen. De vlag is een vereenvoudigde afleiding van het dorpswapen. De blauwe baan stelt de Lauwers voor, terwijl de gele banen duiden op de zandgrond. De rode punt symboliseert de spits van de kerktoren die gemetseld is en de lelie duidt op het Gerkesklooster van de Cisterciënzer kloosterorde en op de familie Van Haersma.

De dorpsvlag is te koop voor 10 euro en verkrijgbaar bij de familie Barwegen. De dorpsvlag is doordeweeks na 17.00 uur, tegen contante betaling, te verkrijgen op Deutechemstrjitte 1. En het mooie van een dorpsvlag is dat het vlagprotocol is niet van toepassing. De vlag mag daarom het gehele jaar worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld komende week bij de Spulwike.

Lees meer over de dorpsvlag in de Kanon van Surhuzum

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia