Lichtjesavond

Op 10 december jl. was het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd werden er dan op hetzelfde moment kaarsen aangestoken voor de overledenen, zodat er een golf van licht ontstond. Sinds 1997 wordt elk jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een overledene.

In Surhuizum vond deze lichtjesavond voor de eerste keer plaats omdat op een ledenvergadering van de begrafenisvereniging men aangaf dat er behoefte bestond om in een vertrouwelijke, gemoedelijke sfeer het gemis van dierbaren met elkaar te delen.

Zondagavond 10 december jl. kwamen wij samen in het dorpshuis en op de begraafplaats om kaarsen te branden voor hen die zo´n grote plaats in hun leven hebben ingenomen en ons altijd dierbaar zijn gebleven.

Iedereen was welkom op deze bijzondere gebeurtenis, ongeacht achtergrond of religie.

Onze voorzitter opende de herdenking die verliep in een intieme, rustige sfeer.
Er werden gedichten voorgelezen door Femke Elzinga, Fenna Bouma, Andries en Anneke van der Veen.

Na de koffie, thee en wat lekkers kreeg iedereen een kaarsje waarbij men gezamenlijk via het verlichte pad naar de begraafplaats wandelde, die sfeervol was verlicht met honderden lichtjes.

Tijdens deze wandeling kom men op eigen manier hun overleden dierbaren gedenken. Lichtjes in het donker vertellen verhalen van liefde en gemis, van trots en van tranen.

Buiten was het koud en het sneeuwde, maar gezien de tijd van het jaar viel het toch mee. De sneeuw gaf een extra dementie aan dit gebeuren.

Het bestuur had geen idee op hoeveel mensen ze moesten rekenen, maar ze waren dik tevreden over het aantal, zeker om volgend jaar weer mensen de gelegenheid te geven om op deze wijze met elkaar stil te staan bij het gemis van dierbaren en om het verdriet samen te mogen delen.

Enige reacties van mensen op deze gebeurtenis:
Indrukwekkend, samen met zoveel mensen. Dank jullie wel
Bijzondere ervaring
Fijn om dit te mogen meebeleven
Bijzonder om er te zijn deze avond.

Voor het aansteken van al de lichtjes willen wij alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk danken. Ook willen we de mensen die glazen potjes (en dat waren er heel veel) hadden verzameld heel erg bedanken voor hun geweldige inzet. (Foto: Marcel van Kammen)

Namens het bestuur,
Djoeke Postma-de Jong

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia