Naleving Drank- en Horecawet in Surhuizum

Drank- en Horecawet en de naleving daarvan in De Delfeart, De Praetkoer en tijdens de Spulwike in Surhuizum.

Om gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen door alcoholgebruik te voorkomen, is er een Drank- en Horecawet. Ook binnen dorpshuis De Delfeart, in de kantine van DTS en tijdens de Spulwike, worden bij de vele activiteiten alcoholhoudende dranken verkocht. Het drinken van alcoholhoudende dranken hoeft geen problemen te veroorzaken, zolang dit plaatsvindt binnen de wettelijke kaders.

De gemeente Achtkarspelen heeft eind 2017 aangekondigd strenger te zullen toezien op de naleving van de drank en horeca vergunningen. Bij overtredingen zullen forse boetes worden uitgedeeld (€1400 per overtreding). 
De Delfeart, DTS en de Spulwike willen hun best doen om problemen te voorkomen en op tijd ingrijpen wanneer deze dreigen.

In Surhuizum wordt bij de organisaties voldaan aan de Drank- en Horecawet door: 
het vermelden van de huis- en gedragsregels inclusief de leeftijdsgrenzen voor het gebruiken en kopen van alcoholische dranken, 
de opdracht aan barvrijwilligers om jongeren (< 25 jaar) te vragen zich te legitimeren voordat zij alcoholische drank kunnen kopen en drinken, 
bij evenementen het gebruik van een bandje om de pols voor iedere aanwezige van 18 jaar en ouder, zodat voor de vrijwilligers zichtbaar is wie alcohol mag kopen en drinken,
de opdracht aan de vrijwilligers om erop toe te zien dat alcoholische dranken niet door ouderen worden doorgegeven aan jongeren jonger dan 18 jaar, 
er voor te zorgen dat we werken met vrijwilligers die in het bezit zijn van een diploma Sociale Hygiëne of de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. 

De Delfeart, DTS en de Spulwike organiseren de Training Verantwoord Alcoholschenken in Surhuizum in samenwerking met gemeente Achtkarspelen. Daarbij zullen vertegenwoordigers van de gemeente ook aanwezig zijn.

Intussen hebben 39 vrijwilligers van de organisaties zich aangemeld voor een training Instructie Verantwoord Alcoholschenken. De trainingen in twee groepen vinden plaats op maandag 12 febr. en woensdag 14 febr. a.s. om 20.00 uur in De Delfeart. De trainingen worden gratis aangeboden door de gemeente.

De bestuursleden en de vrijwilligers zullen zich netjes houden aan de afspraken. We vragen ook de inwoners (jong en oud) hieraan mee te werken en begrip te hebben voor het strikter naleven van wetten en regels. We gaan voor gezellige activiteiten, nazitten bij sport en bij de evenementen.

Koart sein: Surhuzum is en bliuwt in moai en gesellich doarp!

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia