Nationaal gebed en diensten komende zondagen

Nationaal gebed

Wij vragen uw en jouw aandacht voor de nationale dag van gebed op woensdag 18 maart. De ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd.

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid, met een vierde afsluitend moment. Deze momenten volgen de getijden: om 9, 12 en 15 uur en om 19 uur de afsluiting. We nodigen u en jou van harte uit mee te doen aan deze dag van gebed.

Meer info via onderstaande link: https://portal.eo.nl/zondag/nationaal-gebed

 

Oproep luiden kerkklokken

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook in Surhuizum gaan we hier aan meedoen.

Zegt het voort!

 

Korte uitzending kerkdienst gemist komende zondagen

Beste lezers,

Alles gaat anders dan anders. Het corona-virus legt niet alleen het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar ook het persoonlijke leven van mensen. Sociale contacten worden tot een minimum beperkt. Mensen zijn vrij en voelen zich toch opgesloten. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid of over de gezondheid van naaste familie of vrienden. Een deel van de bevolking wordt getroffen door een acute stop in het inkomen en zo is er nog meer te noemen.

Maar er zijn ook mogelijkheden en die willen we als kerkelijke gemeente ook gebruiken. Hoewel de kerkdiensten op dit moment geen doorgang vinden, zal er de komende zondagen wel om 9.30 uur een korte uitzending zijn via http://kerkdienstgemist.nl/stations/991-protestantse-gemeente-surhuizum 

Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven via onderstaand mailadres. Aan het einde van de uitzending worden berichten doorgegeven met het oog op de komende tijd.

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is veel informatie te vinden over concrete maatregelen, en ook materiaal voor bemoediging en ondersteuning. Zie www.protestantsekerk.nl. Daarnaast is het mogelijk om bij vragen of behoefte aan contact te bellen of te mailen naar de dominee. We wensen alle lezers sterkte toe en sluiten af met een bemoediging uit de bekende Psalm 23 uit de Bijbel. Een Psalm van David die zegt:

De Heer is mijn herder.
Ook al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij.

Namens de kerkenraad,
dominee Guda Borger, tel. 0512-355485
e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia