Nieuws van Plaatselijk Belang

Op 14 maart komen de burgemeester en wethouders Plaatselijk Belang een werkbezoek brengen om zo meer gevoel te krijgen wat er speelt in het dorp. Wat er onder andere speelt in het dorp is de op stapel staande reconstructie van de Doarpsstrjitte. Eind 2016 hebben wij samen met een werkgroep het concept van de gemeente besproken. De gemeente heeft onze op- en aanmerkingen ter harte genomen en zijn nu bezig om deze te verwerken in de plannen.

Aspecten die onder andere zijn aangehaald zijn het groen in de straat, de authentieke uitstraling, de bestrating, de riolering met eventuele aparte riolering voor hemelwater, de snelheid van verkeer door de straat, parkeervakken, stoepen in combinatie met op- en afritten waarbij mobiliteit rondom kinderwagens, rollators en rolstoelen gewaarborgd moeten blijven etc.

Een van de acties die Stedin (netbeheerder gas) mede hierdoor onder handen heeft is de vervangen in van de gasleidingen van de huizen naar 'het net' onder de Doarpsstrjitte.

In hetzelfde kader kreeg de voorzitter eind 2016 bezoek van een zeer gerespecteerd man uit het dorp, Harmen Scheepsma. De oud redactielid van de Grutte Gelf verscheen met de gebonden uitgave van de Grutte Gelf van het eerste jaargang (nu 29ste jaargang). Daar werd in één van de eerste uitgaven de potentiele reconstructie van de Doarpsstrjitte uit de doeken gedaan. Mooi om eens terug te lezen en te zien. Het verhaal werd namelijk ondersteunt met gedetailleerde schetsen. Dit gedateerde voorwerk zal door de voorzitter opnieuw bij de gemeente onder de aandacht gebracht worden in vervolg gesprekken met de gemeente. Al was het maar omdat dit niet zomaar een willekeurige straat in een dorp is.

Bij het verdwijnen van de bakker uit Surhuizum verdwijnen ook de presentjes die vanuit Plaatselijk Belang aan de verschillende jubilea, prestaties en aan nieuwe leden wordt gegeven. Wij zijn inmiddels druk op zoek naar een waardige vervanger. Wij zullen de bakker met al het lekkers ontzettend missen. De Ode aan de dorpsbakkerij te lezen op surhuizum-online.nl brengen we hierbij graag nog even onder de aandacht.

Op 28 maart is de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Het moment voor u als lid om ons te voorzien van opbouwend commentaar en ons te voorzien van nieuwe ideeën en aandachtspunten voor 2017.

Op 1 april 2017 wordt het omgevingsplan De Delfeart geopend. Het laatste nawerk is inmiddels gepland en de lente zal ons moeten helpen om al het groen te laten ontkiemen. Wij zijn druk bezig met voorbereidingen met alle verenigingen en besturen om hier een mooi dorpsfeest van de maken met een middag en avondprogramma.

De dorpsvisie is ook een aantal keer onder de aandacht geweest. Concrete afspraken die gemaakt zijn is het twee keer per jaar overleggen met de besturen en verenigingen van het dorp. Eenieder onderstreept ook de wil voor meer verbinding in het dorp. Dat begint onder andere door elkaar op de hoogte te brengen waar we mee bezig zijn en waar we tegenaan lopen. Zo kunnen we elkaar eenvoudig helpen. Het heeft ons ontzettend positief verbaasd wat er allemaal wordt georganiseerd in Surhuizum. Surhuizum voor Surhústers op de kaart zetten. Want het is toch een fantastisch dorp om in te leven en te wonen?!

Bestuur Plaatselijk Belang

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia