Opening Omgevingsplan goed bezocht

Zaterdag 1 april is in De Delfeart het nieuwe terrein rondom het dorpshuis feestelijk geopend door wethouder Bruining. In het dorpshuis werden bewoners en genodigden welkom geheten door voorzitter Jacob Hooghiemstra van Plaatselijk Belang.

Bezoekers konden kijken naar een demonstratie van SVS Streetdance, de schilderkunsten van onze inwoners bewonderen, een soesje eten met de oranjevereniging, het programma van de Spulwike doornemen, de nieuwe plannen voor de Doarpsstrjitte bekijken, een balletje gooien met DTS en een kijkje nemen in het vernieuwde Us Stek.

Deze dag werd goed bezocht. Het was dan ook erg gezellig in De Delfeart. 's Avonds werd de dag feestelijk afgesloten door DJ Johan.
(Foto's van André Barwergen en Djoeke Postma-de Jong)

Bekijk hier alle foto's 

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia