Plaatselijk Belang zet Carbidploeg Surhuizum ‘yn it sintsje’

Gisteren werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer iemand in het zonnetje gezet. Dit jaar had het bestuur gekozen voor de Carbidploeg Surhuizum. De mannen van de Carbidploeg knallen al 30 jaar ‘het jaar uit’ in Surhuizum. Op Oudejaarsdag wordt er volop met carbidbussen geschoten vanuit het weiland aan It Noard. Het bestuur waardeert het zeer dat de mannen er elk jaar weer een knallende en gezellige dag voor heel het dorp van maken. Uit handen van voorzitter Jacob Hooghiemstra kregen de heren een vaas aangeboden en een slijterijbon.

Bloemen waren er voor Janet Elzinga. Zij trad na vijf jaar af als bestuurslid van de vereniging en was niet herkiesbaar. Janet was, aldus voorzitter Hooghiemstra, de stille kracht in het bestuur en zorgde voor de ‘lief en leed pot’, wat inhield dat zij onder andere jubilerende Surhústers bezocht. Daarnaast was zij de drijvende kracht achter de totstandkoming van de dorpsbibliotheek. Als dank en waardering ontving Janet naast de bloemen ook een glazen vaas als aandenken aan haar bestuursperiode. 

De notulen van de vergadering kunt u binnenkort lezen in de Grutte Gelf.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia