Tunnelvariant, veiligheid garant!

Wij roepen iedereen op om op dinsdag 30 juni naar "de Delfeart" (vanaf 19.00 uur) te komen om de provincie Fryslân duidelijk te maken dat Surhuizum VOOR de aanleg van een fietstunnel is.

Dan vindt een inloopbijeenkomst plaats over de Uterwei (N358). In het definitieve ontwerp is tot nu toe geen aandacht geschonken aan een fietstunnel, vooral vanwege het kostenaspect.

Ons doel is een fietstunnel toe te voegen aan het plan, omdat dit de beste oplossing is voor alle betrokkenen.

Waarom een fietstunnel? Omdat...

  • het langzame verkeer zo wordt gescheiden van het snelverkeer.
  • zo een duurzame & veilige doorgang wordt gecreëerd tussen Surhuizum en de Surhuizumermieden voor fietsers en voetgangers.
  • we dan dagelijks profiteren van een veilige oversteek voor jong en oud - denk aan bv. schoolkinderen JLS, senioren, recreatie-, sport- en dorpsactiviteiten, leefbaarheid, groen etc.
  • vooral kinderen de snelheid van voertuigen vaak verkeerd inschatten. 
  • de toegankelijkheid naar de bijzondere flora en fauna in de Mieden zo voor iedereen blijft bestaan. o al meer dan 10 jaar lang is geprobeerd een fietstunnel te realiseren; nu is er - eenmalig - de kans dit voor elkaar te krijgen! 
  • de aanpassingen aan de N358 zijn bedoeld om de doorstroming te verbeteren en dus de reistijd van en naar de A7 te verkorten.
  • het aantal auto's langs ons dorp zal oplopen naar 7.000 á 8.500 auto's per dag in 2020. 
  • een ovonde prima werkt voor de doorstroming van het snelverkeer, maar voor het langzame verkeer per definitie minder veilig is dan een fietstunnel.

Voor meer informatie over de plannen, zie ook www.fryslan.frl/uterwei.

Wij roepen iedereen - ouders, maar ook kinderen - op om in ACTIE te komen. Naast jullie aanwezigheid zijn spandoeken, toeters e.d. die avond natuurlijk ook van harte welkom!

Actiecomité "Tunnelvariant, veiligheid garant!"

Jan Pool 
Gerke Holthuis 
Robert Bosma

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia