Verkeersafspraken rondom de Johannes Looijengaskoalle

Vandaag zijn de scholen weer begonnen. Hiermee wordt ook de start gegeven van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Met deze campagne wordt er extra aandacht gevraagd voor fietsende scholieren in het verkeer.

Kinderen lopen een groter risico om verkeersslachtoffer te worden als de scholen weer beginnen. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar vallen er op weg naar school veel meer slachtoffers onder fietsende meisjes en jongens dan in elke andere maand van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid over ernstig verkeersgewonden onder fietsers tot en met 14 jaar oud.

Om de verkeersveiligheid rondom de Johannes Looijengaskoalle te bevorderen, werden op 18 juli 2011 twee verkeersborden onthuld aan de Van Haersmastrjitte. Dit gebeurde door Binnie Rispens en Thomas Veenstra die de borden zelf hadden ontworpen.

De Johannes Looijengaskoalle is zeer actief als het gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen. Zo heeft de school twee verkeersouders en een verkeerscommissie. Daarnaast heeft de school al sinds 2008 het Verkeersveiligheidslabel.

Met de ouders en de kinderen zijn er “verkeersafspraken rondom school” gemaakt, aldus de school. “Bij het brengen en halen van de kinderen kunnen snel gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom hebben we voor de veiligheid afspraken gemaakt. Op de Van Haersmastrjitte is aan de kant van de school een gele strook aangebracht waar geparkeerd kan worden bij het halen en brengen van de kinderen. Ook is het belangrijk hoe de kinderen oversteken, we hebben een looproute afgesproken die veiliger is.”

De verkeerscommissie van de school houdt zich bezig met het organiseren van verkeersactiviteiten. Deze activiteiten richten zich vooral op praktische verkeersactiviteiten zoals oversteeklessen, fietsbekwaamheidstest en een jaarlijkse fietscontrole. Daarnaast is er volgens Veilig Verkeer Nederland ook een rol voor de ouders zelf. Zij worden opgeroepen samen met hun kinderen naar de basisschool te fietsen of te lopen, en de auto te laten staan. Zo kunnen lastige verkeerssituaties worden geoefend, waarmee de kans op ongevallen wordt verkleind. 

Surhuzum deze week: Verkeersafspraken rondom Johannes Looijengaskoalle

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia