Wijziging inloop Surhuzum

Zoals u wellicht in eerdere edities van de Grutte Gelf al tegen bent gekomen, is er een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis ‘De Delfeart’ voor inwoners van Surhuzum. Elke dinsdag van 13.00–15.00 uur kunt u vragen stellen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk.

We hebben al een aantal inwoners verder mogen helpen met vragen hierover.

We merken echter ook dat we nog niet heel bekend zijn in het dorp. Daarom willen we graag op andere manieren met u in contact komen om te laten zien wat we voor u kunnen betekenen. De komende periode zullen we dan ook actiever aanwezig zijn in het dorp en aansluiten bij bepaalde activiteiten.

Dat betekent ook dat we niet meer wekelijks een inloopmoment hebben maar vanaf nu maandelijks aanwezig zijn in ‘de Delfeart’.

De volgende data kunt u ons treffen:

 • Dinsdag 20 maart
 • Dinsdag 17 april
 • Dinsdag 15 mei
 • Dinsdag 12 juni
 • Dinsdag 10 juli
 • Dinsdag 7 augustus

We zullen dan van 15.00–17.00 uur aanwezig zijn.

Om u inzicht te geven in wat wij voor u zouden kunnen betekenen noemen we een aantal voorbeelden:

 • U heeft zorg nodig door ziekte, een handicap of door een ongeval
 • U heeft vragen over de opvoeding van of zorg voor uw kind
 • U wilt graag iets organiseren in uw straat of dorp
 • U wilt graag een gesprek met een maatschappelijk werker
 • U heeft te maken met eenzaamheid, schulden, werkloosheid of andere ingrijpende levensgebeurtenissen

We kijken vervolgens samen met u hoe u het beste verder geholpen kan worden. Dit doen we door de samenwerking tussen het Dorpenteam, Jeugdteam, De Friese Wouden en KeARN Welzijn.

Wilt u met ons in contact komen dan kan dat op de volgende manier:

Christa Bousma, 06-55457680, c.bousma@dorpenteam8k.nl
Bert Jelsma,, 06-11241353, bjelsma@jeugdteam8k.nl
Danieke Bijlsma, 06-51102715, danieke.bijlsma@friesewouden.nl
Theo van der Veen, 06-45240460, theo.vanderveen@kearn.nl

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia