Nieuws

MFC De Delfeart ontvangt 9.000 euro van het Oranje Fonds

Op 5 juli jl. heeft het Oranje Fonds een bedrag van maximaal € 9.000 subsidie toegekend voor een nieuw interieur in het dorpshuis in Surhuizum. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven.

Achtkarspelen aan de slag met de Doarpsstrjitte in Surhuizum

Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen zei blij te zijn met de samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Doarpsstrjitte in Surhuizum. "We hebben in beide dorpen geweldig samengewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten zoals verkeersveiligheid, materiaalgebruik en de inpassing van groen in de straat kwamen daarbij aan de orde", zei de wethouder in De Delfeart.

DTS 75 jaar

Korfbalvereniging De Tûke Smiters werd in 1942 opgericht en dat is dit jaar dus 75 jaar geleden. Een moment om bij stil te staan en dat gebeurde dan ook. Alhoewel, stil en een moment: het was een drukte van jewelste gedurende maar liefst drie dagen van 15 t/m 17 juni. Zowel op als naast het veld vonden diverse activiteiten plaats.

Het begon donderdagavond 15 juni met de officiële opening door voorzitter Ronald Wassink en wethouder Jouke Spoelstra. Het was een knallend begin, want na de toespraken vloog de confetti een ieder om de oren.

Concept-ontwerp reconstructie Doarpsstrjitte

De gemeente Achtkarspelen voert in 2017 en 2018 wegwerkzaamheden uit aan de Doarpsstrjitte in Surhuizum. De weg en een deel van het riool zijn aan groot onderhoud toe. Ook qua uitstraling is de Doarpsstrjitte aan een opknapbeurt toe.

In nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum is in de afgelopen periode gewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten waren verkeersveiligheid, voornamelijk gericht op de kruisingen, het materiaalgebruik, de inpassing van groen in de straat, inrichting van het gebied rondom de kerk en het functioneren van het rioolstelsel.

Nynke neemt taken van vader Tjeerd Pool over bij ‘De Laatste Eer’

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ werd afscheid genomen van bode Tjeerd Pool.  Jarenlang is hij het gezicht geweest van de begrafenisvereniging van Surhuizum. Hij begon bij de vereniging als reservedrager, en later als vaste drager. Daarmee treed hij in de voetsporen van zijn vader Anne en broer Jasper die ook drager bij de vereniging waren. In 1996 wordt Tjeerd Pool hulpbode en vier jaar later is hij offcieel bodebij ‘De Laatste Eer’. Een functie die hij zeventien jaar heeft vervuld.

Raad Achtkarspelen steunt veilige oversteek bij Surhuizum

De gemeenteraad van Achtkarspelen wil een veilige oversteek van de provinciale weg N358 bij Surhuizum. Alle partijen dienden hierover donderdagavond in de raadsvergadering een motie in. De raad wil dat er een fietstunnel of fietsbrug komt bij de Uterwei bij Surhuizum. De inwoners hebben daar eerder al om gevraagd. Onder andere Plaatselijk Belang heeft er een brief over gestuurd aan de gemeente.

JLS op bezoek bij De 4 Elementen

Begin april zijn leerlingen van de Johannes Looijengaskoalle naar De 4 Elementen in Stroobos geweest. Dit is een instelling voor begeleid wonen. Daar hebben ze gekookt onder leiding van de meesterkok. Er werd hard gewerkt met natuurlijk veel lol. Het was een waar feest. Na afloop mochten ze genieten van hun eigen kookkunsten. Het was bijzonder lekker en zeer geslaagd!

Bekijk hier alle foto's

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia