Nieuws

Plaatselijk Belang zet Tseard Veenstra 'yn it sintsje'

Dinsdag 28 maart werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer een dorpsgenoot in het zonnetje gezet. Dit jaar werd het bestuur door verschillende dorpsgenoten benaderd om Tseard Veenstra 'yn it sintsje' te zetten. Tseard zet zich altijd in voor het dorp. Afgelopen periode heeft Tseard zich voornamelijk ingezet voor het Omgevinsplan, dat afgelopen zaterdag feestelijk werd geopend. Daarnaast is hij bij veel dorpactiviteiten betrokken. Uit handen van voorzitter Jacob Hooghiemstra kreeg Tseard een vaas met inscriptie en een bos bloemen aangeboden.

Nieuws van jeugdhonk Us Stek

Wij, het bestuur van het jeugdhonk, willen van Us Stek weer een bruisend jeugdhonk maken. Hiertoe hebben we ons ten doel gesteld om dit jaar minimaal 12 activiteiten te organiseren. Maar voordat we tot activiteiten over gaan willen we het jeugdhonk eerst een make-over geven.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Op 14 maart komen de burgemeester en wethouders Plaatselijk Belang een werkbezoek brengen om zo meer gevoel te krijgen wat er speelt in het dorp. Wat er onder andere speelt in het dorp is de op stapel staande reconstructie van de Doarpsstrjitte. Eind 2016 hebben wij samen met een werkgroep het concept van de gemeente besproken. De gemeente heeft onze op- en aanmerkingen ter harte genomen en zijn nu bezig om deze te verwerken in de plannen.

Jeugdhonk Us Stek zoekt enthousiaste bestuursleden

Per 1 januari 2017 zijn wij op zoek naar enthousiaste bestuursleden voor een nieuw te vormen bestuur voor het jeugdhonk in Surhuizum. Een plek waar onze kinderen elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan activiteiten en feestjes kunnen vieren. Om u een idee te geven van wat er in Us Stek plaats vindt volgt hier een kleine greep uit de activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd: soos, filmmiddag/avond, disco, bingo, karaoke, spokentocht, darten, pompoen snijden, lampiontocht, Hollandse avond en workshops.

Zomerse afsluiting Spulwike met Simmerfair

Zaterdag 27 augustus werd de 43ste editie van de Spulwike afgesloten met een gezellige Simmerfair. Door het zomers weer werd het 's middags al vroeg druk op de fair. De organisatie van de markt lag dit jaar in de handen van Regina Meijer en Nynke Veenstra. De dames hadden de jaarmarkt in een nieuw jasje gestoken, wat zorgde voor een fair met nieuw standhouders en verfrissende producten. Daarnaast stonden ook enkele plaatselijke ondernemers en verenigingen op de markt, die plaats vond op Lustenburg en de Bartemerwei.

Franke Bouwstra voor de zevende keer kampioen seineharjen

Zaterdagmiddag 27 augustus deden zestien deelnemers mee aan het inmiddels landelijk bekende kampioenschap Seineharjen. Het kampioenschap dat sinds 1979 wordt georganiseerd trok weer vele bekende gezichten naar Surhuizum. Naast veel oudgedienden deden dit jaar ook twee nieuwe deelnemers mee, Dries Nicolai uit Augustinusga en Tjebbe Hansma uit Surhuizum. Net als de andere haarders moesten ook zijn proberen om met de haarhamer het staal van de snede van de zeis uit te drijven, te harden en vervolgens dun en scherp te maken.

Demonstratie maaien met de zeis

Door enkele deelnemers aan het kampioenschap seineharjen werd er zaterdag op sportpark 'Woudlust' nog een korte demonstratie maaien met de zeis gegeven. Naast het haren van de zeis is ook het maaien met de zeis een oud ambacht dat niet verloren hoort te gaan. Twee jaar terug werden Albert en Wobbe Anne Veenstra uit Surhuizum en Sipke Veenstra uit Buitenpost nog Nederlands kampioen maaien met de zeis in het Nederlands Openluchtmuseaum in Arnhem.

Bekijk hier alle foto's

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia