Nieuws

Nieuws van TIKO peuteropvang ‘it Hummelhoekje’

De afgelopen tijd zijn er al weer verschillende activiteiten voorbijgekomen op de peuteropvang. Zo begonnen we in januari met het thema kunst en kwam De Nationale Voorleesweek voorbij, met het boek: Ssst... de tijger slaapt! Thea van der Meer van de bibliotheek kwam dit boek voorlezen en als echte kunstenaars hebben de kinderen zelf een tijger geschilderd. Dit thema sloten we af met een ‘museum’, waarbij alle ouders de kunstwerken van hun eigen kind mochten bewonderen en mee naar huis mochten nemen.

Zwerfvuilactie

S.V.S. heeft op maandag 9 april het zwerfvuil in de bebouwde kom van Surhuizum opgeruimd. Ongeveer 23 kinderen en een aantal ouders zijn druk in de weer geweest om ons dorp weer schoner te maken. Hiervoor krijgt S.V.S. een vergoeding. Voor de zomervakantie gaat S.V.S. nog een keer door het dorp. 

Bovenstaand twee foto’s met een aantal fanatieke opruimers.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Van der Brug waarnemend bode begrafenisvereniging

Zoals u in de laatste Grutte Gelf heeft kunnen lezen worden de taken van Nynke Bouma, bode van begrafenisvereniging De Laatste Eer, tijdelijk waargenomen. In ieder geval tot aan de bouwvak zal Hiltsje van der Brug haar taken waarnemen. Van der Brug zal hierbij in een enkele geval worden ondersteund door Froukje Tabak.

Mocht  u onverhoeds een bode nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628.

Bestuur De Laatste Eer

Fietstunnel Uterwei in beeld bij provincie

De provincie Fryslân werkt momenteel aan plannen voor een veilige oversteek van de Uterwei bij Surhuizum. Daarbij wordt zowel de variant voor een fietsbrug als een -tunnel uitgewerkt. Dat vertelde wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Volgens Spoelstra gaat het college van Gedeputeerde Staten zich in mei over de plannen buigen.

Pytsje

Dat dizze frou al sân krúskes op’e rêch hat is har wier net oan te sjen, sa fleurich en optein sjocht hja it deiljocht temjitte. Pytsje is de dochter fan Rinze en Jantsje Bouma. Har heit ried eartiids as molkboer mei syn brijkarre troch Surhuzum. Hie hast elk as klant. Har mem stie thús noed foar de winkel. Pytsje hat twa broers dy’t âlder as har binne: Piet en Eppie. Nei har, komme Alie, Ruurd en Nynke. 

Brouwerij fan âld Surhústers

Paasmaandag was het zover! De presentatie van het eerste bier van Brouwerij Bûsdoek in De Praetkoer in Surhuizum. De âld-Surhûsters Goffe, Frans, Theo, Jan Harmen en Janko hebben begin dit jaar de Brouwerij Bûsdoek opgezet. Tijdens de presentatie lanceerden deze brouwers hun eerste bier voor de verkoop: de Wiisprater. Familie en vrienden konden tijdens deze presentatie genieten van dit frisse speciaalbier. In de Praetkoer was het gezellig druk en de Wiisprater-voorraad was dan ook gauw op tijdens deze bijzondere dag.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia