Nieuws

Megakerstdorp familie Tabak in Hea!

Vrijdag 12 november kwamen de makers van het tv-programma Hea! van Omrop Fryslân een reportage maken over het megakerstdorp van de familie Tabak van de Suderheawei. Al 20 jaar bouwen Joop en Wipke Tabak een waar landschap van miniatuurhuisjes in hun woonkamer. Echter werd het kerstdorp zo groot dat vorig jaar de woning te klein was geworden voor het kerstdorp en daarom bouwen ze nu elk jaar een kamer aan het huis speciaal voor het kerstdorp!

Nijs fan Pleatslik Belang

De bêste winsken 
Allerearst foar eltsenien folle lok, seine en in soad oare goede winsken foar it nije jier. Ôfrûne âldjiersjûn is rêstich ferrûn. Op it kuorbalfjild waard fanôf moarns oant middeis doe’t it tsjuster waard karbitsketten. De middei waard ôfsletten mei sierfjoerwurk en in grutte brânsteapel. In soad Surhústers kamen efkes del om te sjen en de sfear wie goed. Chapeau foar de organisaasje! 

Nieuws van de kinderkerk

De kinderen mogen weer naar school.                   

We mogen ook weer starten met de kinderkerk!

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn 16 januari en de volgende  zondagen welkom van 9.30 uur tot ongeveer 10.15 uur in It Gebou.

Waarschijnlijk zijn de kerkdiensten deze maand nog online te volgen. Dus iedereen mag zelf naar It Gebou komen of je heit of mem brengt je even.

 

We hebben er weer zin in! Kom je ook?

Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee.

Enquête naar ervaringen met Jobinder

Voor heel veel mensen is Jobinder een ver van mijn bed show tot zelfstandig reizen moeilijk wordt. Dan dient er een pakket vanuit de gemeenten klaar te staan om mensen toch mobiliteit te bieden en daarmee de regio leefbaar te houden.

Op dit moment maakt Jobinder een belangrijk onderdeel uit van dat pakket. Maar is het het juiste onderdeel, wat verwachten mensen van de gemeenten op dit vlak?

Vandaar deze zeer brede enquête naar iedereen die in ons gebied woont. Want er komt voor iedereen wellicht een moment dat men het zelf of een naaste nodig heeft.

Peilbuizen geplaatst

Ter voorbereiding op het werk aan de Uterwei plaatste Wiertsema & Partners in opdracht van de provincie Fryslân deze week peilbuizen. De peilbuizen geven inzicht in de grondwaterstanden. Die informatie is van belang voor de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de Rysloane in Surhuzum.

Heeft de familie Tabak het mooiste kerstdorp van Friesland?

De familie Tabak van de Suderheawei doet mee het de verkiezing voor het mooiste kerstdorp van Friesland van de Leeuwarder Courant. Op de website van de krant kan tot vanavond 23.59 uur gestemd worden.

De afgelopen weken konden fanatiekelingen die hun woonkamer dit jaar hebben omgetoverd tot kerstdorp, zich melden bij de Leeuwarder Courant. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Uit alle inzendingen zijn de volgende drie kerstdorpen naar voren gekomen als kanshebbers voor het mooiste kerstdorp van Friesland. 

Op de JLS wordt het enthousiasme voor technische vakken aangewakkerd

Als het enthousiasme van de leerlingen van de Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum maatgevend is, gaat het helemaal goed komen met de belangstelling van jongeren voor techniek. Twee ‘ontdekkerskisten’ werden gistermiddag zonder aarzelen in gebruik genomen.

Vinden meiden techniek wel leuk? Kijk naar de tafeltjes waaraan Femke Storm, Janine Kiers, Mirte Bosma, Livia Bosma en Siepy Ritsma in de weer zijn met batterijen, lampjes, draadklemmetjes, zilverfolie en snoeren. Binnen de kortste keren heeft het vijftal de lampjes aan het branden. Eureka!

Intocht Sinterklaas in Surhuizum

Bij ons in Surhuizum kwam Sint dit jaar niet met zijn mooie boot.
Heeft het paard misschien iets aan zijn poot?
Zijn de Pieten misschien  een beetje ziek?
Neen... kijk maar hij lacht zich een kriek.

Maar dit jaar, is 5 december een speciale dag.
Het is er eentje dat je niet met veel mensen buiten mag.
Door een virusje, dat ons leven moeilijk kan maken.
Eerst moeten we dat verslaan, een van onze eerste taken.

Ook dit jaar geen Slach om ’e Toer

Hoewel het bestuur goede hoop had dit jaar weer een wandeltocht in en om Surhuizum te kunnen organiseren, hebben we helaas moeten besluiten dat door de huidige coronamaatregelen de Surhúster kuiertocht ook dit jaar niet door kan gaan. 

Hopelijk kan de wandeltocht volgende jaar wel doorgaan, en mogen we u op woensdag 28 december 2022 weer aan de start begroeten.

Bestuur Slach om’e Toer

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia