Nieuws

Teake van der Meer in de feesttent

Ondanks dat Teake van der Meer besloten heeft het rustiger aan te doen, stond hij woensdagavond 24 augustus tjidens de Spulwike toch op het podium in de feesttent. Voor Surhuizum wilde hij graag een uitzondering maken. Naar eigenzeggen bracht hij deze avond het beste van zijn repertoire naar voren. In een volle feesttent wist hij het publiek te vermaken met zijn onnavolgbare humor en zijn dolkomische typetjes.

Bekijk hier alle foto's

Spulwike van start met Spijkerdorp

Woensdagmiddag 24 augustus werd de 43ste editie van de Spulwike in Surhuizum geopend door Spulwike-voorzitter Erik Pel. Deze middag stond voor de jeugd vanaf 6 jaar het Surhuzumer Spijkerdorp op het programma. Uit een enorme berg hout konden de kinderen in teams een hut of ander bouwwerk timmeren. Ondanks de zomerse tempraturen vermaakten de kinderen zich goed en werd er druk geknutseld met de pallets en sloophout. De bouwwerken zullen tot vrijdagavond blijven staan, waarna ze plaats moeten maken voor andere programma onderdelen.

Onderzoek naar 60 kilometer op de N358 leidt tot vragen

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten waarom een onderzoek naar een 60-kilometer variant voor de N358 van Buitenpost naar de A7 wordt overwogen. Aangrenzende gemeenten beschouwen de weg als belangrijkste ontsluitingsweg voor de regio op het snelwegennetwerk en wijzen de 60-kilometer variant al bij voorbaat af. Volgens hen zou het afwaarderen van de weg grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de bedrijvigheid van Noordoost Fryslân.

Provincie wil geen fietstunnel bij Surhuizum

De provincie stelt geen geld beschikbaar voor een fietstunnel bij Surhuizum. De plaatselijke actiegroep 'Tunnelvariant, veiligheid garant' had gevraagd om een tunnel onder de provinciale Uterwei (N358) door. Voor schoolkinderen die van en naar de Surhuizumer Mieden fietsen, zou dat een veilige oversteek zijn. Veel kinderen worden nu met de auto naar school gebracht, omdat het te gevaarlijk is om de Uterwei over te steken.

Tunnelvariant, veiligheid garant!

Wij roepen iedereen op om op dinsdag 30 juni naar "de Delfeart" (vanaf 19.00 uur) te komen om de provincie Fryslân duidelijk te maken dat Surhuizum VOOR de aanleg van een fietstunnel is.

Dan vindt een inloopbijeenkomst plaats over de Uterwei (N358). In het definitieve ontwerp is tot nu toe geen aandacht geschonken aan een fietstunnel, vooral vanwege het kostenaspect.

Ons doel is een fietstunnel toe te voegen aan het plan, omdat dit de beste oplossing is voor alle betrokkenen.

Waarom een fietstunnel? Omdat...

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia