Nieuws

Nijs fan Pleatslik Belang

Simmer yn Fryslân! Hooplik hat eltsenien in noflike fekânsje hân en wer enerzjy opdien hat foar de kommende tiid. 

Dit jier is ús sekretaris stoppe mei syn wurksumheden. Gewoanwei soenen wy ús tank útsprekke tidens de jiergearkomst. Spitigernôch is dit troch Corona útstelt. Om’t hy fansels net ivich trochgean kin, wolle wy André Barwegen lâns dizze wei tank sizze foar syn ynset! Ek sille wy soargje dat hy in geskikt presintsje oanbean kriget.

Protocol toelating kerkdienst vanaf 30 augustus

Vanaf 30 augustus a.s. willen we graag weer aanvangen met de kerkdiensten met u als gemeente in onze eigen “Doarpstsjerke”.

De eerste dienst is meteen een bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van een aantal zittende ambtsdragers.

Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad heeft een team van een aantal gemeenteleden waaronder de koster en een aantal kerkenraadsleden een gebruiksplan opgesteld.

“ASC’75 is belangrijk voor de leefbaarheid in Augustinusga en Surhuizum”

In de rondgang van De Streekkrant langs de vijftien voetbalclubs in het verspreidingsgebied van de krant stond onlangs s.v. ASC’75 in de spotlights. De club speelde het afgelopen en voortijdig afgebroken seizoen in de 5e klasse C. Een seizoen eerder lukte het niet om in de 4e klasse te blijven. In een beslissend duel werd verloren van Ezinge en werd degradatie naar de ‘kelderklasse’ een feit. De doelstelling om in het linker rijtje te eindigen, leek dit jaar zeker haalbaar. De vraag of er meer in had gezeten bleef door de coronacrisis echter onbeantwoord.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

In de vorige editie schreven we dat de school verbouwd wordt, intussen is er alweer heel wat veranderd en zitten de kinderen weer in de lokalen die bij de groepen horen. Ook is het plein is weer bestraat op de plaats waar we een lokaal moeten missen, waardoor we extra speelruimte hebben. In de hal moet nog wel wat gebeuren, maar er zit al een plafond in. We zijn blij dat de balken nog deels in het zicht zijn. Ook hebben we nu ramen in de hal, waardoor we meer licht binnen krijgen. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Corona, alle dagen begjint it nijs dermei. En no ek dit stikje. It liket allegear wat nofliker te wurden gelokkich! Hooplik kinne wy goed op inoar passen bliuwe lykas wy de ôfrûne tiid mei ús allen dien ha.

De jiergearkomste fan Pleatslik Belang is fanwege corona ek net trochgien. Wy ha besletten om it kommend jier te hâlden. 

Fansels wolle wy jo wol op ’e hichte bringe fan de gong fan saken.

De ôfrûne tiid ha wy ús dwaande hâlden mei ferskate saken.

Gymnastiek SVS stopt

Met pijn in het SVS hart heeft het bestuur moeten besluiten om per 1 juli 2020 de kindergymnastiek te moeten stop zetten. Het aantal leden is zo ver terug gelopen dat het als vereniging niet rendabel is om hier mee door te gaan. 

Voor de jeugd blijft er Streetdance op vrijdag, dit start per halverwege augustus weer.

Voor de volwassenen is er nog steeds op dinsdagavond volleybal, seniorenfit op woensdagavond en streetdance op vrijdagavond. 

Wij hopen dat een ieder gezond en wel blijft en dat alle lessen in augustus weer hervat kunnen en mogen worden.

HEA! De oldtimers van Arthur

Het tv-programma Hea! van Omrop Fryslân was op bezoek bij Arthur Denzler. Autoliefhebbers uit het hele land weten Denzler te vinden. Zijn hok staat vol met auto's die hij opkanpt. Arthur was 16 toen hij zijn hart verloor aan oldtimers. Hij heeft er nu zelf eentje hangen aan de muur in zijn keuken.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia