Nieuws

Kom gezellig bij ons

Het is altijd een gezellig samenzijn bij de soos op donderdagsmorgens.
Eerst gaan we genieten van een kopje koffie of thee.
Elke week zijn we bezig met leuke dingen te maken.
De mannen vermaken zich met o.a. kaarten enz.
De laatste keer hebben de vrouwen een herfstkrans gemaakt van hortensia’s .
Maar... we zouden wel wat meer “oudjes” willen verwelkomen. Hoe meer mensen des te gezelliger het is.
Lijkt u dit wat, schroom niet, kom eens vrijwillig langs en kijk hoe gezellig wij het met elkaar hebben.

De Delfeart giet wer iepen. Hiep hiep...

De Surhústers wolle harren hobby’s wer oppakke. De darters, de kaarters, de biljerters, de brommerriders en de wat âldere Surhústers dy’t elke wike mei Janet allegearre dingen dogge, se wolle wer los. Der sille grif ek wer famyljes wêze dy’t harren feest yn it Doarpshûs hâlde wolle. Dat kin as de groep net al te grut is. Yn oerlis kinne wy maatwurk leverje.

Der is in nije kassa kaam. Dêrmei kin der makliker besteld en ôfrekkene wurde. De blibliotheek en biljertseal, foarhinne musykseal, is hielendal opknapt. Der binne nije 1,5 m tafels makke. De Delfeart bliuwt yn beweging.

Zin om mee te doen in de redactie van de Grutte Gelf?

Waarom we versterking zoeken?

Elke maand stroomt onze mailbox vol met artikelen die we toegestuurd krijgen. Ook vinden we soms zelf dat er ergens aandacht aan besteed kan worden of zien we iets bijzonders in ons dorp dat het vermelden in ons dorpsblad waard is. Of we worden getipt. Onze redactie is echter inmiddels nogal uitgedund en om dat alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we hulp nodig. 

Moet ik dan elke keer zelf stukken schrijven? 

Wethouder hijst Global Goalsvlag met kinderen JLS

Vooruitlopend op de Global Goalsdag, vrijdag 24 september, heeft wethouder Margreet Jonker vandaag samen met kinderen van de Johannes Looijengaskoalle de Gloabal Goalsvlag gehesen.

De gemeente Achtkarspelen is dit jaar Global Goals gemeente en daarom bracht de wethouder een bezoek aan Surhuizum. “Ik vind het belangrijk om met kinderen te spreken over hoe wij hier kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wat wij nu doen, is van invloed op hun toekomst”, aldus wethouder Margreet Jonker.

Sing-in

Enige weken later op 13 augustus jl. hadden de mannen een “Sing-in” georganiseerd op het Langpaed. Dit was voor de mensen die daar een groentetuin in hun beheer hadden. Een zgn. ode aan de harde werkers.
Met het zingen van Hollandse liedjes o.l.v. Eeuwe Spinder was het een vrolijke boel, met als afsluiter een gezellig samenzijn bij de fam. Spinder. 

(Foto’s: Djoeke Postma)

Bekijk alle foto's in de Grutte Gelf

Rondvaartboot

Eind juli kreeg ik een telefoontje of ik wel even wat foto’s zou willen maken bij het Langpaed, want de mannen die daar altijd op het bankje zitten, hadden iets ludieks bedacht.
Wat schets mijn verbazing, op het bankje zaten lachende mannen en Eeuwe Spinder zat de boel daar op te vrolijken met zijn accordeon.
Wat was de grap:

Nijs fan Pleatslik Belang

Surhúster flaggen
Der binne wer nije Surhúster flaggen beskikber. Neist de flaggen mei standert ôfmjittings (150 x 100 cm) hawwe wy no ek – op fersyk fan guon út it doarp – grutte flaggen (225 x 150 cm) beskikber. De priis foar in lytse is €15,- en foar in grutte €35,-. Wês der fluch by, want se binne yn in smook fuort. 
De flaggen binne te bestellen en ôf te heljen by Aafke Rijpma (mob. 06-25230527) op de Uterwei 18. 

Benelux Tour Junior van start!

Welke school in Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslan en Dantumadiel trapt de meeste kilometers bijelkaar? Wethouder Jouke Spoelstra was vandaag op de Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum om de leerlingen persoonlijk uit te dagen om mee te doen aan de Benelux Tour junior. Naast de kinderen uit Surhuizum zijn ook alle andere basisschoolkinderen in de gemeente gevraagd mee te doen.  “Maandag fietsen de grote jongens de Benelux Tour en voor zaterdag staat er een Tourtocht gepland voor de amateurfietsers.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia