Nieuws

Naleving Drank- en Horecawet in Surhuizum

Drank- en Horecawet en de naleving daarvan in De Delfeart, De Praetkoer en tijdens de Spulwike in Surhuizum.

Om gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen door alcoholgebruik te voorkomen, is er een Drank- en Horecawet. Ook binnen dorpshuis De Delfeart, in de kantine van DTS en tijdens de Spulwike, worden bij de vele activiteiten alcoholhoudende dranken verkocht. Het drinken van alcoholhoudende dranken hoeft geen problemen te veroorzaken, zolang dit plaatsvindt binnen de wettelijke kaders.

Vernielingen aan de Johannes Looijengaskoalle

Beste dorpsbewoners,

Helaas hebben we in de kerstvakantie te maken gehad met vandalisme op school. De CV installatie is met zwaar vuurwerk opgeblazen, schade 7000 euro. De school had kunnen afbranden!
Er zijn al meerdere vernielingen aan het schoolgebouw gepleegd. De totale schade begint behoorlijk op te lopen.
Schades die door de gemeente Achtkarspelen vergoed dienen te worden met gemeenschapsgeld.
Dat geld kan beter aan leuke dingen worden uitgegeven.

Wethouder waardeert inzet buurthuis Surhuizumer Mieden

‘Jullie kunnen met recht trots zijn op wat er hier in dit buurthuis met elkaar gerealiseerd is.’ Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. ‘Met een enorme inzet van vrijwilligers, tot nu toe wel 1000 uren, is dit een succesvol project dat gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling mienskipsinitiatieven Achtkarspelen.’ Het bezoek van de wethouder aan buurthuis Petersburg in buurtschap Surhuizumer Mieden was een opsteker voor de initiatiefnemers.

Geen tunnel, wel fietsbrug bij Surhuizum

Fietsers uit de Surhuizumer Mieden kunnen in de toekomst toch veiliger de Uterwei oversteken. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân hebben afgesproken dat bij Surhuizum een fietsbrug gaat komen, als alternatief voor de eerder door de provincie afgewezen tunnel.

Jan Pool van de lokale actiegroep zegt gemengde gevoelens te hebben over de nieuwe afspraak. "We zijn blij met de erkenning dat hier meer moet gebeuren, maar we willen nog kijken of er meer inzit.”

Surhuizum krijgt 'gewenste' fietsbrug

Er komt een fietsbrug in Surhuizum. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân zijn tot een overeenstemming gekomen om een fietsbrug te maken bij de Uterwei te Surhuizum. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken van de Mieden naar Surhuizum. Die mededeling deed wethouder Harjan Bruining vanavond tijdens de raadsvergadering.

Lichtjesavond

Op 10 december jl. was het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd werden er dan op hetzelfde moment kaarsen aangestoken voor de overledenen, zodat er een golf van licht ontstond. Sinds 1997 wordt elk jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een overledene.

In Surhuizum vond deze lichtjesavond voor de eerste keer plaats omdat op een ledenvergadering van de begrafenisvereniging men aangaf dat er behoefte bestond om in een vertrouwelijke, gemoedelijke sfeer het gemis van dierbaren met elkaar te delen.

Kerkklokken luiden met opening LF2018

Tryater organiseert op 26 en 27 januari 2018 het openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Dit weekend vormt de feestelijke start van het culturele jaar.
In de binnenstad van Leeuwarden vormen op zaterdagavond 27 januari koren, orkesten, fanfares en brassbands uit Friesland en daarbuiten, met elkaar, één groot orkest.
De muziek van dit stadsbrede orkest werkt gezamenlijk toe naar het LF2018-lied van Nynke Laverman en Sytze Pruiksma. Visueel verbeeld door dans en projectie.

Nieuws van Plaatselijk Belang

De weken voor kerst zijn voor iedereen druk. Zo druk dat we nauwelijks tijd hebben om stil te staan bij hetgeen wat we hebben. Ik ben een van die vaste kijkers (2,3 miljoen kijkers) die elk jaar All you need is love Kerstspecial kijkt. 
Dat is zo’n moment dat het alleen maar om liefde gaat.
De afstand, afkomst, leeftijd of welk verschil dan ook doet er niet toe!
Wat ook al jaren traditie begint te worden voor aanvang van de Radio 2 Top 2000 zijn de kerstliederen vroeg in de ochtend in Surhuizum.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia