Nieuws

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Annet Bouma wint foardrachtswedstriid FeRstival

Annet Bouma hat de 76ste edysje fan FeRstival wûn. FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makke Annet Bouma mei har foardracht fan it gedicht ‘Dyn namme’ fan Tsjitske Sijtsma de measte yndruk op de sjuery. “Annet hat ús in skilderij sjenlitten. Se libbe har fantastysk yn en hie in prachtige mimyk”, sei sjueryfoarsitter Romkje Bosma.

Vrijdag 28 december 9de editie Slach om ’e Toer

Op de laatste vrijdag van het jaar wordt vanuit Surhuizum alweer voor de 9de keer de wandeltocht ‘Slach om ’e Toer’ georganiseerd. Elk jaar benutten ruim duizend wandelaars de vrije dag tussen Kerst en Nieuwjaar om naar buiten te gaan en lekker het jaar uit te stappen door de Noardlike Fryske Wâlden. Even lekker ontspannen in de buitenlucht om de ingenomen calorieën tijdens de kerstdagen te verwerken. Dit jaar wordt er gelopen ten noordwesten van Surhuizum en blijven de wandelaars bijna geheel binnen de grenzen van de gemeente Achtkarspelen.

Pieten Sport en Spel

Woensdag 28 november organiseerde SVS een Pieten Sport en Spel voor de kinderen van de basisschool. Eerst waren de kinderen van groep 1 t/m 4 aan de beurt en daarna de kinderen van groep 5 t/m 8. Maar liefst 34 kinderen mochten onder leiding van Merwin en Johan pakjes bezorgen. Ze moesten balanceren, klimmen en pakjes door de schoorsteen gooien. Het werd een geslaagd Pieten Sport en Spel. De kinderen kregen allemaal een Pietendiploma en een lekkere versnapering.

Sinterklaas gaat als de brandweer in Surhuizum

Als de spannende dagen rond Sinterklaas weer in aantocht zijn
wordt iedereen onrustig en overstuur, van groot tot klein.
Dan is er ook nog een heel gedoe over Zwarte Piet intussen,
reden voor de Sint om de verhitte gemoederen wat te blussen.
Met loeiende sirene kwam hij in een mooie brandweerauto aan
en had maar liefst een viertal Pieten dicht om zich heen staan.
De sirene werd al snel overstemd door prachtige muziek,
vele Sinterklaasliedjes speelde de band, het was echt uniek.
Toen een rondrit door het dorp, mensen langs de kant

Doethyna in jonge politika mei passy

Oan de Suderheawei, yn’e folksmûle ek wol de twadde Miedsjewei neamd, wennet Doethyna. Sy is iennichst dochter fan Roel en Wopkjen Vriesema. 

Om dy reden nochal beskerme opgroeid? Miskien wol wat in ferdoan famke? “Dat soe’k net tinke”, seit hja al gau, “ik ha wol in hiel moaie jeugd hân, mar fielde my earder strakker en stringer behannele as bern út in gruttere húshâlding”.

Voorbereiding 'Slach om 'e Toer' in volle gang

Vrijdag 28 december wordt voor de negende keer de Surhúster kuiertocht Slach om 'e Toer georganiseerd, met start en finish in MFC De Delfeart in Surhuizum. Achter de schermen is de organisatie al druk bezig met het plannen van de routes, die bestaan uit drie afstanden van 10, 20 en 30 kilometer.

Binnenkort wordt er bekend gemaakt over de routes van dit jaar, hou daarvoor de Grutte Gelf en de website www.slachometoer.frl in de gaten.

Iepening bakkerijwinkel Bôle ensa yn Surhuzum

O, wat binne wy tige blij
Wy ha yn ús doarp wer in bakkerij
Gie betiid en bliid der hinne om foto's te meitsjen
Mar der wie spitergenôch niks te sjen en te laitsjen
Ferwachte in wolkomstkomitee te stean
Om offisjeel mei Gepke it earst de doar yn te gean
Bin teloarsteld , bin mar wer nei hûs ta fytst
Fielde my hjirtroch dochs in bytsje tryst
Letter de winkel mei freondinnen besocht
En dy reis wie gelokkich net om 'e nocht
Under it genot fan kofje mei gebak
Koene wy de winkel besjen op ús gemak

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia