Nieuws

Grutsk op ús weidefûgels

Aan de Doarpsstrjitte nummer vijf stond weleer een indrukwekkende boerderij waar Joop de Vries 69 jaar geleden werd geboren. Met trots wijst hij in zijn woonkamer naar een luchtfoto van zijn geboortehuis. Hij woont er allang niet meer en ook is de aanblik zoals op de foto, niet meer dezelfde. Die is ingrijpend veranderd, meegegroeid, in de vaart der volken. Maar toch, de herinnering blijft...

Groep uit Surhuzum en Stynsgea organiseert SOA

Na een tiental jaren er alleen maar over gepraat te hebben worden de plannen om een Open Air Rock en Metalfestival te organiseren op 7 juli aanstaande werkelijkheid. Eind 2017 heeft een groep van 15 personen uit (van oorsprong) Augustinusga en Surhuizum besloten dat SOA yn de Pûs werkelijkheid gaat worden. De voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang en kunnen via de facebooksite van SOA (www.facebook.com/soa.frl) bijna op de voet worden gevolgd.

Dief toont berouw

Uit de verkoopkast van Richtsje Veenstra uit Koartwâld werd op vrijdag 18 mei een schilderijtje ontvreemd met daarop een staande en een liggende koe in een weiland. Na de getuigen oproep op deze site kregen we deze week bericht van Richtsje Veenstra dat de dader het gestolen schilderijtje weer terug had gebracht. “Mijn schilderijtje is terug gebracht”, verteld mevrouw Veenstra. “Afgelopen donderdag stond het naar de voordeur!”. Wie het schilderijtje heeft meegenomen en waarom blijft een vraag.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia