Nieuws

Plaatselijk Belang zet buurtvereniging De Mieden ‘yn it sintsje’

Dinsdag 26 februari werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang de buurtvereniging van de Mieden in het zonnetje gezet. Het bestuur deed dit vanwege het vele werk wat ze hebben verricht met het opknappen van buurtgebouw Petersburg. Om de renovatie te bekostigen heeft de buurtvereniging vele activiteiten georganiseerd waaronder lammetjesdag en een culinaire wandeltocht. “De minsken fan dizze buertferiening hawwe it fêst fertsjinnet om ris yn it sintsje set te wurden”, aldus het bestuur.

Nieuwe buurtvereniging voor de Bartemerwei!

Sinds de herfst van 2018 heeft de Bartemerwei weer een buurtvereniging. Een groepje enthousiaste buurtbewoners heeft deze in het leven geroepen. We hebben het de naam: “De Pikebuert” gegeven. Volgens insiders werd onze buurt vroeger ook zo genoemd.

In januari hebben wij onze allereerste festiviteit gehad: een nieuwjaarsborrel voor de grote en kleine bewoners van onze mooie buurt. Dit is een hele gezellige middag en avond geweest.

MFC De Delfeart

Als bestuur van MFC De Delfeart kijken wij terug op een mooi jaar, vol feesten en partijen, enthousiaste vrijwilligers, veel nieuwe bezoekers en een verdubbeld aantal volgers op facebook. Geen slecht resultaat. Ook financieel niet. Na de verbouwing hebben we weer een kleine buffer op mogen bouwen voor de toekomst. En daar zijn we trots op. We hopen dan ook, dat je net als vorig jaar volop naar het dorpshuis blijft komen. Er zijn genoeg activiteiten, voor ieder wat wils. En wil je zelf iets organiseren? Neem dan contact met ons op, dan nemen we de mogelijkheden door.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Op de lêste gearkomste hawwe wy it hân oer de jiergearkomste. Dy wurdt 26 maart holden yn it pankoekehûs “Landzicht” om 20.00 oere! Eltsenien is fan herte wolkom!

Op ’t stuit binne wy ûnder oare dwaande mei de Balkespringer. It soe fansels moai wêze dizze mear yn it ljocht te bringen. De plannen dêrfoar moatte noch fierder útwurke wurde.

Nieuwe uitdaging!

Mijn naam is Merwin Kingma, ik ben 23 jaar en kom uit Kollumerpomp.
Ik heb de opleiding Sport en Bewegen gedaan op niveau 4.
Naast de gymlessen bij SVS geef ik gymlessen en ouderengym bij de gymnastiek vereniging in Burum. Ik geef ook nog gym bij de gymnastiek vereniging in Gerkesklooster en ik train het JO17 team bij v.v. de Lauwers.

Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Dit jaar mag SVS weer meedoen aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz supermarkt in Harkema. De actie loopt van maandag 11 februari t/m zondag 7 april. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk jeugdsponsormunten te verzamelen. Op zaterdag 16 maart staat de jeugd van SVS in de Poiesz winkel in Harkema om een product te promoten. Op deze dag kan SVS extra munten verdienen. We hopen dat u ons hierbij wil steunen door de sponsormunten in de koker van SVS te doen. Alvast bedankt.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia