Nieuws

Peilbuizen geplaatst

Ter voorbereiding op het werk aan de Uterwei plaatste Wiertsema & Partners in opdracht van de provincie Fryslân deze week peilbuizen. De peilbuizen geven inzicht in de grondwaterstanden. Die informatie is van belang voor de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de Rysloane in Surhuzum.

Heeft de familie Tabak het mooiste kerstdorp van Friesland?

De familie Tabak van de Suderheawei doet mee het de verkiezing voor het mooiste kerstdorp van Friesland van de Leeuwarder Courant. Op de website van de krant kan tot vanavond 23.59 uur gestemd worden.

De afgelopen weken konden fanatiekelingen die hun woonkamer dit jaar hebben omgetoverd tot kerstdorp, zich melden bij de Leeuwarder Courant. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Uit alle inzendingen zijn de volgende drie kerstdorpen naar voren gekomen als kanshebbers voor het mooiste kerstdorp van Friesland. 

Op de JLS wordt het enthousiasme voor technische vakken aangewakkerd

Als het enthousiasme van de leerlingen van de Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum maatgevend is, gaat het helemaal goed komen met de belangstelling van jongeren voor techniek. Twee ‘ontdekkerskisten’ werden gistermiddag zonder aarzelen in gebruik genomen.

Vinden meiden techniek wel leuk? Kijk naar de tafeltjes waaraan Femke Storm, Janine Kiers, Mirte Bosma, Livia Bosma en Siepy Ritsma in de weer zijn met batterijen, lampjes, draadklemmetjes, zilverfolie en snoeren. Binnen de kortste keren heeft het vijftal de lampjes aan het branden. Eureka!

Intocht Sinterklaas in Surhuizum

Bij ons in Surhuizum kwam Sint dit jaar niet met zijn mooie boot.
Heeft het paard misschien iets aan zijn poot?
Zijn de Pieten misschien  een beetje ziek?
Neen... kijk maar hij lacht zich een kriek.

Maar dit jaar, is 5 december een speciale dag.
Het is er eentje dat je niet met veel mensen buiten mag.
Door een virusje, dat ons leven moeilijk kan maken.
Eerst moeten we dat verslaan, een van onze eerste taken.

Ook dit jaar geen Slach om ’e Toer

Hoewel het bestuur goede hoop had dit jaar weer een wandeltocht in en om Surhuizum te kunnen organiseren, hebben we helaas moeten besluiten dat door de huidige coronamaatregelen de Surhúster kuiertocht ook dit jaar niet door kan gaan. 

Hopelijk kan de wandeltocht volgende jaar wel doorgaan, en mogen we u op woensdag 28 december 2022 weer aan de start begroeten.

Bestuur Slach om’e Toer

Bloembollen geplant in Surhuizum

Woensdag 10 november hebben de leerlingen van groep 2 tot en met 6 van de JLS bloembollen geplant in Surhuizum. Deze bloembollen had het Plaatselijk Belang ontvangen van de gemeente Achtkarspelen, om het dorp in het voorjaar mee op te vrolijken en de biodiversiteit te stimuleren. 

De middag startte met een gastles van Yvonne de Beer, waarin de leerlingen hebben geleerd over bijen, waarom ze zo nuttig zijn voor de biodiversiteit en hoe we de bij kunnen helpen. Ook hebben ze een echte hommel bestudeerd!

Sjoerd Kooistra genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs

Ontwerper Sjoerd Kooistra maakt kans op de Vredeman De Vries Vormgevingsprijs 2021. Kooistra is met zijn ontwerp van een huisstijl voor de Fryske Brouwerij Bûsdoek  één van de zes genomineerden.

De Friese identiteit vormt de basis van het ontwerp van Bûsdoek. Dat levert een huisstijl met een bijzonder imago op. Aan de basis van het ontwerp staat een karakteristieke, eigenzinnige en originele letter. De naam Bûsdoek refereert aan de eerste productie van het bier waarbij een zakdoek als zeef werd gebruikt. De Friese identiteit wordt versterkt door het gebruik van de Friese taal.

Herfst-/Halloweenactiviteit Bonhommestrjitte

Geen spelweek, weinig activiteiten, is er toch een mogelijkheid om samen wat te doen?
Met dit idee liep iemand al een tijdje rond.
Tijdens de BBQ van de buurt gooit ze een balletje op.
En of er animo voor is... ja goed idee, leuk, moeten we doen.
Met 3 buurvrouwen steken ze de hoofden bij elkaar.
Wat gaan we doen, welk thema, en voor wie?
Iedereen mag mee doen, het is vooral voor de kinderen en het is vrijblijvend!!!
Zo kwam het idee tot stand voor de herfst/halloweenactiviteit van de Bonhommestrjitte op 16 oktober jongstleden.

De toren van Surhuizum brokkelt langzaam af

Hoe oud de toren van Surhuizum is? Niemand die het precies kan zeggen. Maar het is duidelijk dat-ie toe is aan een opknapbeurt.

Wie de Surhúster toer beklimt, moet niet aan hoogtevrees lijden. De weg omhoog baant zich over krakende laddertjes en door krappe luikjes. Al is de grootste kunst om niet te verschrikken tijdens het luiden van de klok.

Wat dat betreft een toren zoals elke andere. Opmerkelijker is de buitenkant, die met acht langgerekte, trapsgewijze steunberen wel iets wegheeft van een ruimteraket. De enige verbinding tot het schip is een unieke luchtboog.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia