Nieuws

Nederlanderschap

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft bij Koninklijk Besluit van 15 februari 2018 het Nederlanderschap verleend aan Victoria Olegovna Zubko, geboren te Kaliningrad (Sovjet-Unie) wonende te Achtkarspelen.

Zij woont met haar man Teun Jelle de Jong en hun twee dochters op de H.J. van der Veenstrjitte.

Wijziging inloop Surhuzum

Zoals u wellicht in eerdere edities van de Grutte Gelf al tegen bent gekomen, is er een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis ‘De Delfeart’ voor inwoners van Surhuzum. Elke dinsdag van 13.00–15.00 uur kunt u vragen stellen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk.

We hebben al een aantal inwoners verder mogen helpen met vragen hierover.

Plaatselijk Belang zet Carbidploeg Surhuizum ‘yn it sintsje’

Gisteren werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer iemand in het zonnetje gezet. Dit jaar had het bestuur gekozen voor de Carbidploeg Surhuizum. De mannen van de Carbidploeg knallen al 30 jaar ‘het jaar uit’ in Surhuizum. Op Oudejaarsdag wordt er volop met carbidbussen geschoten vanuit het weiland aan It Noard. Het bestuur waardeert het zeer dat de mannen er elk jaar weer een knallende en gezellige dag voor heel het dorp van maken. Uit handen van voorzitter Jacob Hooghiemstra kregen de heren een vaas aangeboden en een slijterijbon.

Naleving Drank- en Horecawet in Surhuizum

Drank- en Horecawet en de naleving daarvan in De Delfeart, De Praetkoer en tijdens de Spulwike in Surhuizum.

Om gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen door alcoholgebruik te voorkomen, is er een Drank- en Horecawet. Ook binnen dorpshuis De Delfeart, in de kantine van DTS en tijdens de Spulwike, worden bij de vele activiteiten alcoholhoudende dranken verkocht. Het drinken van alcoholhoudende dranken hoeft geen problemen te veroorzaken, zolang dit plaatsvindt binnen de wettelijke kaders.

Vernielingen aan de Johannes Looijengaskoalle

Beste dorpsbewoners,

Helaas hebben we in de kerstvakantie te maken gehad met vandalisme op school. De CV installatie is met zwaar vuurwerk opgeblazen, schade 7000 euro. De school had kunnen afbranden!
Er zijn al meerdere vernielingen aan het schoolgebouw gepleegd. De totale schade begint behoorlijk op te lopen.
Schades die door de gemeente Achtkarspelen vergoed dienen te worden met gemeenschapsgeld.
Dat geld kan beter aan leuke dingen worden uitgegeven.

Wethouder waardeert inzet buurthuis Surhuizumer Mieden

‘Jullie kunnen met recht trots zijn op wat er hier in dit buurthuis met elkaar gerealiseerd is.’ Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. ‘Met een enorme inzet van vrijwilligers, tot nu toe wel 1000 uren, is dit een succesvol project dat gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling mienskipsinitiatieven Achtkarspelen.’ Het bezoek van de wethouder aan buurthuis Petersburg in buurtschap Surhuizumer Mieden was een opsteker voor de initiatiefnemers.

Geen tunnel, wel fietsbrug bij Surhuizum

Fietsers uit de Surhuizumer Mieden kunnen in de toekomst toch veiliger de Uterwei oversteken. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân hebben afgesproken dat bij Surhuizum een fietsbrug gaat komen, als alternatief voor de eerder door de provincie afgewezen tunnel.

Jan Pool van de lokale actiegroep zegt gemengde gevoelens te hebben over de nieuwe afspraak. "We zijn blij met de erkenning dat hier meer moet gebeuren, maar we willen nog kijken of er meer inzit.”

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia