Nieuws

Koop nu jouw eigen dorpsvlag van Surhuizum

Sinds afgelopen week is de dorpsvlag van Surhuizum voor iedereen verkrijgbaar bij het Plaatselijk Belang. De dorpsvlag van Surhuizum is in 1991 in opdracht van Plaatselijk Belang ontworpen. De vlag is een vereenvoudigde afleiding van het dorpswapen. De blauwe baan stelt de Lauwers voor, terwijl de gele banen duiden op de zandgrond. De rode punt symboliseert de spits van de kerktoren die gemetseld is en de lelie duidt op het Gerkesklooster van de Cisterciënzer kloosterorde en op de familie Van Haersma.

Succesvol weekend voor Fanfare De Bazuin!

Op dit moment genieten de leden van De Bazuin van een welverdiende zomervakantie, maar man oh man wat was er nog een succes vlak voor de vakantie! Terwijl heel Stynsgea en omstreken dik in het feest zat van het dorpsfeest waren de muzikanten met hele andere dingen bezig. Op vrijdagavond 28 juni deden Annet Bouma en Marijke Brandsma, beide lid van De Bazuin, hun openbaar muziekexamen. Dit maakt onderdeel uit van het muziekdiploma en bestaat uit het spelen van een solo, en wij mochten ze daarbij begeleiden.

In praatsje mei Sita Sijke Land-Dotinga

Sille wy dit yn ’t Nederlânsk opskriuwe of yn it Frysk, is eins altyd de begjinfraach oan de betreffende persoan. “Yn it Frysk fansels,” seit Sita, “want dêryn leit myn hert. Soks kin ek hast net oars, tinkt my, sa’t ik opbrocht bin mei in mem dy’t foar de FNP yn’e gemeenteried sit.” Dêr kin dan noch by opteld wurde dat pake Jan Dotinga in  Frysk taalpurist is en in ferneamd dichter fan poëzij.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia