Nieuws

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Van der Brug waarnemend bode begrafenisvereniging

Zoals u in de laatste Grutte Gelf heeft kunnen lezen worden de taken van Nynke Bouma, bode van begrafenisvereniging De Laatste Eer, tijdelijk waargenomen. In ieder geval tot aan de bouwvak zal Hiltsje van der Brug haar taken waarnemen. Van der Brug zal hierbij in een enkele geval worden ondersteund door Froukje Tabak.

Mocht  u onverhoeds een bode nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628.

Bestuur De Laatste Eer

Fietstunnel Uterwei in beeld bij provincie

De provincie Fryslân werkt momenteel aan plannen voor een veilige oversteek van de Uterwei bij Surhuizum. Daarbij wordt zowel de variant voor een fietsbrug als een -tunnel uitgewerkt. Dat vertelde wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Volgens Spoelstra gaat het college van Gedeputeerde Staten zich in mei over de plannen buigen.

Pytsje

Dat dizze frou al sân krúskes op’e rêch hat is har wier net oan te sjen, sa fleurich en optein sjocht hja it deiljocht temjitte. Pytsje is de dochter fan Rinze en Jantsje Bouma. Har heit ried eartiids as molkboer mei syn brijkarre troch Surhuzum. Hie hast elk as klant. Har mem stie thús noed foar de winkel. Pytsje hat twa broers dy’t âlder as har binne: Piet en Eppie. Nei har, komme Alie, Ruurd en Nynke. 

Brouwerij fan âld Surhústers

Paasmaandag was het zover! De presentatie van het eerste bier van Brouwerij Bûsdoek in De Praetkoer in Surhuizum. De âld-Surhûsters Goffe, Frans, Theo, Jan Harmen en Janko hebben begin dit jaar de Brouwerij Bûsdoek opgezet. Tijdens de presentatie lanceerden deze brouwers hun eerste bier voor de verkoop: de Wiisprater. Familie en vrienden konden tijdens deze presentatie genieten van dit frisse speciaalbier. In de Praetkoer was het gezellig druk en de Wiisprater-voorraad was dan ook gauw op tijdens deze bijzondere dag.

Nederlanderschap

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft bij Koninklijk Besluit van 15 februari 2018 het Nederlanderschap verleend aan Victoria Olegovna Zubko, geboren te Kaliningrad (Sovjet-Unie) wonende te Achtkarspelen.

Zij woont met haar man Teun Jelle de Jong en hun twee dochters op de H.J. van der Veenstrjitte.

Wijziging inloop Surhuzum

Zoals u wellicht in eerdere edities van de Grutte Gelf al tegen bent gekomen, is er een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis ‘De Delfeart’ voor inwoners van Surhuzum. Elke dinsdag van 13.00–15.00 uur kunt u vragen stellen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk.

We hebben al een aantal inwoners verder mogen helpen met vragen hierover.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia