Laatste nieuws

Plaatselijk Belang zet buurtvereniging De Mieden ‘yn it sintsje’

Dinsdag 26 februari werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang de buurtvereniging van de Mieden in het zonnetje gezet. Het bestuur deed dit vanwege het vele werk wat ze hebben verricht met het opknappen van buurtgebouw Petersburg. Om de renovatie te bekostigen heeft de buurtvereniging vele activiteiten georganiseerd waaronder lammetjesdag en een culinaire wandeltocht. “De minsken fan dizze buertferiening hawwe it fêst fertsjinnet om ris yn it sintsje set te wurden”, aldus het bestuur.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”. Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Nog steeds overlast reconstructie Doarpsstrjitte en ‘t Sûd

Op 1 november 2017 is er begonnen met de geplande reconstructie aan de Doarpstrjitte en ‘t Sûd in Surhuizum. Een reconstructie die eind april voltooid zou zijn. Echter door slechte weersomstandigheden moest de einddatum ver vooruit worden geschoven; tot rond de bouwvak. Eerdergenoemde is derhalve een slechte inplanning te noemen. Immers, in de herfst en winter is het weer niet echt bestendig van karakter. 

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Plaatselijk Belang zet Carbidploeg Surhuizum ‘yn it sintsje’

Gisteren werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer iemand in het zonnetje gezet. Dit jaar had het bestuur gekozen voor de Carbidploeg Surhuizum. De mannen van de Carbidploeg knallen al 30 jaar ‘het jaar uit’ in Surhuizum. Op Oudejaarsdag wordt er volop met carbidbussen geschoten vanuit het weiland aan It Noard. Het bestuur waardeert het zeer dat de mannen er elk jaar weer een knallende en gezellige dag voor heel het dorp van maken. Uit handen van voorzitter Jacob Hooghiemstra kregen de heren een vaas aangeboden en een slijterijbon.

Nieuws van Plaatselijk Belang

De weken voor kerst zijn voor iedereen druk. Zo druk dat we nauwelijks tijd hebben om stil te staan bij hetgeen wat we hebben. Ik ben een van die vaste kijkers (2,3 miljoen kijkers) die elk jaar All you need is love Kerstspecial kijkt. 
Dat is zo’n moment dat het alleen maar om liefde gaat.
De afstand, afkomst, leeftijd of welk verschil dan ook doet er niet toe!
Wat ook al jaren traditie begint te worden voor aanvang van de Radio 2 Top 2000 zijn de kerstliederen vroeg in de ochtend in Surhuizum.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia