Laatste nieuws

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Plaatselijk Belang zet Carbidploeg Surhuizum ‘yn it sintsje’

Gisteren werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer iemand in het zonnetje gezet. Dit jaar had het bestuur gekozen voor de Carbidploeg Surhuizum. De mannen van de Carbidploeg knallen al 30 jaar ‘het jaar uit’ in Surhuizum. Op Oudejaarsdag wordt er volop met carbidbussen geschoten vanuit het weiland aan It Noard. Het bestuur waardeert het zeer dat de mannen er elk jaar weer een knallende en gezellige dag voor heel het dorp van maken. Uit handen van voorzitter Jacob Hooghiemstra kregen de heren een vaas aangeboden en een slijterijbon.

Nieuws van Plaatselijk Belang

De weken voor kerst zijn voor iedereen druk. Zo druk dat we nauwelijks tijd hebben om stil te staan bij hetgeen wat we hebben. Ik ben een van die vaste kijkers (2,3 miljoen kijkers) die elk jaar All you need is love Kerstspecial kijkt. 
Dat is zo’n moment dat het alleen maar om liefde gaat.
De afstand, afkomst, leeftijd of welk verschil dan ook doet er niet toe!
Wat ook al jaren traditie begint te worden voor aanvang van de Radio 2 Top 2000 zijn de kerstliederen vroeg in de ochtend in Surhuizum.

Achtkarspelen aan de slag met de Doarpsstrjitte in Surhuizum

Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen zei blij te zijn met de samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Doarpsstrjitte in Surhuizum. "We hebben in beide dorpen geweldig samengewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten zoals verkeersveiligheid, materiaalgebruik en de inpassing van groen in de straat kwamen daarbij aan de orde", zei de wethouder in De Delfeart.

Concept-ontwerp reconstructie Doarpsstrjitte

De gemeente Achtkarspelen voert in 2017 en 2018 wegwerkzaamheden uit aan de Doarpsstrjitte in Surhuizum. De weg en een deel van het riool zijn aan groot onderhoud toe. Ook qua uitstraling is de Doarpsstrjitte aan een opknapbeurt toe.

In nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum is in de afgelopen periode gewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten waren verkeersveiligheid, voornamelijk gericht op de kruisingen, het materiaalgebruik, de inpassing van groen in de straat, inrichting van het gebied rondom de kerk en het functioneren van het rioolstelsel.

Raad Achtkarspelen steunt veilige oversteek bij Surhuizum

De gemeenteraad van Achtkarspelen wil een veilige oversteek van de provinciale weg N358 bij Surhuizum. Alle partijen dienden hierover donderdagavond in de raadsvergadering een motie in. De raad wil dat er een fietstunnel of fietsbrug komt bij de Uterwei bij Surhuizum. De inwoners hebben daar eerder al om gevraagd. Onder andere Plaatselijk Belang heeft er een brief over gestuurd aan de gemeente.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia