Laatste nieuws

Opening Omgevingsplan goed bezocht

Zaterdag 1 april is in De Delfeart het nieuwe terrein rondom het dorpshuis feestelijk geopend door wethouder Bruining. In het dorpshuis werden bewoners en genodigden welkom geheten door voorzitter Jacob Hooghiemstra van Plaatselijk Belang.

Bezoekers konden kijken naar een demonstratie van SVS Streetdance, de schilderkunsten van onze inwoners bewonderen, een soesje eten met de oranjevereniging, het programma van de Spulwike doornemen, de nieuwe plannen voor de Doarpsstrjitte bekijken, een balletje gooien met DTS en een kijkje nemen in het vernieuwde Us Stek.

Plaatselijk Belang zet Tseard Veenstra 'yn it sintsje'

Dinsdag 28 maart werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang weer een dorpsgenoot in het zonnetje gezet. Dit jaar werd het bestuur door verschillende dorpsgenoten benaderd om Tseard Veenstra 'yn it sintsje' te zetten. Tseard zet zich altijd in voor het dorp. Afgelopen periode heeft Tseard zich voornamelijk ingezet voor het Omgevinsplan, dat afgelopen zaterdag feestelijk werd geopend. Daarnaast is hij bij veel dorpactiviteiten betrokken. Uit handen van voorzitter Jacob Hooghiemstra kreeg Tseard een vaas met inscriptie en een bos bloemen aangeboden.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Op 14 maart komen de burgemeester en wethouders Plaatselijk Belang een werkbezoek brengen om zo meer gevoel te krijgen wat er speelt in het dorp. Wat er onder andere speelt in het dorp is de op stapel staande reconstructie van de Doarpsstrjitte. Eind 2016 hebben wij samen met een werkgroep het concept van de gemeente besproken. De gemeente heeft onze op- en aanmerkingen ter harte genomen en zijn nu bezig om deze te verwerken in de plannen.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia