Wurkgroep wonen Surhuzum 'geWOON'

Op donderdag 3 maart jl. organiseerde de Wurkgroep wonen Surhuzum ‘geWOON’ een informatieavond voor inwoners van het dorp in MFC De Delfeart. De werkgroep die in het voorjaar van 2021 voor het eerst samenkwam heeft tijdens deze avond een concept projectplan gepresenteerd. 

Het doel van de avond was om de inwoners te informeren en mee te laten denken over de mogelijkheden in Surhuizum wat betreft woningbouw. Met een opkomst van boven de 60 geïnteresseerden was de avond een groot succes te noemen. De aantallen kenmerken nogmaals hoe actueel en urgent de uitdagingen van de huidige woningmarkt zijn. Met de verkregen input van de aanwezigen gaat de werkgroep weer aan de slag met het concept projectplan. De werkgroep streeft daarbij naar een projectplan waarin het dorp Surhuizum en haar inwoners centraal staan. Met veel enthousiasme wordt hieraan gewerkt en zal geprobeerd worden stappen te zetten richting de realisatie van woningbouw.

Tijdens de informatieavond is gecommuniceerd dat de conceptplannen zoals gepresenteerd later online konden worden ingezien. Via dit bericht stelt de werkgroep het document dan ook openbaar beschikbaar. Voor vragen over de inhoud van het conceptplan kan er contact opgenomen worden via pbsurhuzum@surhuzum.nl

Met vriendelijke groeten,
Wurkgroep wonen Surhuzum 'geWOON'

 

Het concept projectplan:

 

Presentatie van de informatieavond:

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia