Reconstructie Doarpsstrjitte

Historie en verhalen in Augustinusga, Gerkesklooster en Surhuizum

Zaterdag 14 september is Augustinusga het middelpunt van een historische fietstocht langs ‘Plekken rondom Augustinusga’ tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Door de Stichting Oud-Achtkarspelen is een route van 30 kilometer opgezet door Augustinusga, Rohel, Gerkesklooster en Surhuizum.

De officiële start is om 10.00 uur op het Abrahamsplein in Augustinusga, maar er kan op elk willekeurig punt op de route worden begonnen.

Zo kan er in Surhuizum tussen 10.00 uur en 17.00 uur een bezoek gebracht worden aan het buurtgebouw Petersburg (Miedwei 46) in de Surhuizumermieden.

Nijs fan Pleatslik Belang

Sa’t eltsenien sjen kin sit de rekonstruksje fan de Doarpsstrjitte yn de ôfslútende fase. In grut komplimint foar de wurkgroep Doarpsstrjitte dy’t dêr drok mei dwaande west binne!
De blombakken moatte noch oanfolt wurde mei bloeiende planten. De “hangingbasketgroep” sil der foar soargje dat der binnen koarte tiid moaie planten yn dy bakken by komme. Sy sille ek noch sjen oft de Doarpsstrjitte noch mear opfleure wurde kin. Mar dat nimt noch wat tiid.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Op de lêste gearkomste hawwe wy it hân oer de jiergearkomste. Dy wurdt 26 maart holden yn it pankoekehûs “Landzicht” om 20.00 oere! Eltsenien is fan herte wolkom!

Op ’t stuit binne wy ûnder oare dwaande mei de Balkespringer. It soe fansels moai wêze dizze mear yn it ljocht te bringen. De plannen dêrfoar moatte noch fierder útwurke wurde.

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Nieuwe plek AED

Vanaf heden is de AED verplaatst van de voormalige bakkerij Wouda aan de Doarpsstrjitte naar de fam. van Kammen op de hoek van de Doarpsstrjitte en Bartemerwei.

Loos alarm woningbrand Van Haersmastrjitte

Brandweer en politie zijn gisteren uitgerukt voor een mogelijke dakbrand bij een woning aan de Van Haersmastrjitte. Een getuige had rook bij de dakgoot gezien en besloot daarop meteen de brandweer te alarmeren.

Bij aankomst van de brandweerlieden, bleek dat er geen sprake was van een brand. Er was alleen rook te zien bij het dak. Dit is mogelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden aan de Doarpsstrjitte waarbij de rook of stoom via putten werd verspreid en uiteindelijk via de regenpijp bij het dak vrijkwam. (Foto's: Minder van Dekken)

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia