Reconstructie Doarpsstrjitte

Surhuzum Alert!

Op de eerste maandag van de maand gaat de bel. De sirenes en NL-alert zijn overdag al getest, toch klinkt het een beetje als een alarmbel. Voor de deur staan Sita Land-Dotinga en Jacob Hooghiemstra namens Plaatselijk Belang. De sticker bij de deur geeft aan: geen verkopers aan de deur. Ze blijken echter een belangrijke boodschap te hebben, die ze graag via de Grutte Gelf kwijt willen aan de bewoners van Surhuizum. Hoewel die tijd er weer aan komt, is het bepaald geen kerstboodschap. Wel een terugblik, zoals die aan het einde van het jaar vaak plaatsvindt.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Nieuwe plek AED

Vanaf heden is de AED verplaatst van de voormalige bakkerij Wouda aan de Doarpsstrjitte naar de fam. van Kammen op de hoek van de Doarpsstrjitte en Bartemerwei.

Loos alarm woningbrand Van Haersmastrjitte

Brandweer en politie zijn gisteren uitgerukt voor een mogelijke dakbrand bij een woning aan de Van Haersmastrjitte. Een getuige had rook bij de dakgoot gezien en besloot daarop meteen de brandweer te alarmeren.

Bij aankomst van de brandweerlieden, bleek dat er geen sprake was van een brand. Er was alleen rook te zien bij het dak. Dit is mogelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden aan de Doarpsstrjitte waarbij de rook of stoom via putten werd verspreid en uiteindelijk via de regenpijp bij het dak vrijkwam. (Foto's: Minder van Dekken)

Wethouder geeft startsein reconstructie Doarpsstrjitte

Vandaag heeft wethouder Jouke Spoelstra met het opbreken van de Doarpsstrjitte bij de kruising met de C. Schuurmanwei het startsein gegeven voor de werkzaamheden in Surhuizum. "Deze straat was echt aan onderhoud toe, hier moest iets gebeuren", aldus de wethouder. Met een shovel nam hij een hap uit het wegdek. "Een precisieklus die op het eerste gezicht gemakkelijker lijkt dan het is."

Achtkarspelen aan de slag met de Doarpsstrjitte in Surhuizum

Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen zei blij te zijn met de samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Doarpsstrjitte in Surhuizum. "We hebben in beide dorpen geweldig samengewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten zoals verkeersveiligheid, materiaalgebruik en de inpassing van groen in de straat kwamen daarbij aan de orde", zei de wethouder in De Delfeart.

Concept-ontwerp reconstructie Doarpsstrjitte

De gemeente Achtkarspelen voert in 2017 en 2018 wegwerkzaamheden uit aan de Doarpsstrjitte in Surhuizum. De weg en een deel van het riool zijn aan groot onderhoud toe. Ook qua uitstraling is de Doarpsstrjitte aan een opknapbeurt toe.

In nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum is in de afgelopen periode gewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten waren verkeersveiligheid, voornamelijk gericht op de kruisingen, het materiaalgebruik, de inpassing van groen in de straat, inrichting van het gebied rondom de kerk en het functioneren van het rioolstelsel.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia