Uterwei (N358)

Forse verkeersoverlast in de Mieden door afsluiting Uterwei

Door de gedeeltelijke afsluiting van de Uterwei (N358) - en dan met name de brug van Blauforlaet - is het onverantwoord druk op de Miedwei onder Stroobos en Surhuizum. Dat stellen bewoners van het miedengebied. Na klachten van bewoners heeft de gemeente Achtkarspelen op de Miedwei een inrijverbod voor vrachtverkeer ingesteld (met uitzondeling van bestemmingsverkeer). Helaas trekken veel chauffeurs zich hier niets van aan en rijden toch over de Miedwei in plaats van de duidelijk aangegeven omleidingsroute over Kootstertille, aldus de bewoners.

Fietspad langs Uterwei volledig versperd

Het fietspad aan de Uterwei was dinsdagmiddag rond 17.00 uur volledig versperd door dikke, half afgebroken, takken. Deze robuuste takken hingen nog vast aan de boom. Fietsers en bromfietsers moesten door de grasstrook om de brede takken te ontwijken. Opvallend was dat niemand actie ondernam. Zo werd de politie niet gebeld. Dat is schrijnend te noemen. Dat is de maatschappij waarin we nu leven. In het donker waren er zeker gevaarlijke situaties ontstaan. Deze ontstonden er al; een passant met een hond aan de lijn, viel om in de grasstrook. Uiteraard had ik de politie al gebeld.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Fietstunnel Uterwei in beeld bij provincie

De provincie Fryslân werkt momenteel aan plannen voor een veilige oversteek van de Uterwei bij Surhuizum. Daarbij wordt zowel de variant voor een fietsbrug als een -tunnel uitgewerkt. Dat vertelde wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Volgens Spoelstra gaat het college van Gedeputeerde Staten zich in mei over de plannen buigen.

Geen tunnel, wel fietsbrug bij Surhuizum

Fietsers uit de Surhuizumer Mieden kunnen in de toekomst toch veiliger de Uterwei oversteken. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân hebben afgesproken dat bij Surhuizum een fietsbrug gaat komen, als alternatief voor de eerder door de provincie afgewezen tunnel.

Jan Pool van de lokale actiegroep zegt gemengde gevoelens te hebben over de nieuwe afspraak. "We zijn blij met de erkenning dat hier meer moet gebeuren, maar we willen nog kijken of er meer inzit.”

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia