Begraafplaats Surhuizum geen plaats voor vandalisme

In Nederland ontwikkelde zich met vandalisme op kerkhoven de voorbije jaren een nieuw driest fenomeen. Helaas blijft de dag van vandaag de begraafplaats in ons dorp ook niet gespaard van deze vorm van criminaliteit. Er is geconstateerd dat op onze begraafplaats op de graven van enkele overleden familieleden, bloemstukken, gedenkstukken enz. gestolen of beschadigd zijn. Het behoeft geen betoog dat het constateren van dergelijke wanpraktijken voor nabestaanden en familieleden van overledenen psychologisch en mentaal erg zwaar is. Het doorstaan van een rouw- en verwerkingsproces moet in alle rust kunnen gebeuren en beschadigingen aan de laatste rustplaats van geliefden zorgt dan ook voor een emotionele dreun bovenop het al aanwezige leed. De vraag die vele mensen zich meer dan terecht stellen, is wie zich inlaat met dergelijke verwerpelijke handelingen. Volgens sommigen gaat het om kwajongensstreken. Hoe het ook zij, wij hebben de taak om deze zaken uitdrukkelijk ter harte te nemen en er alles aan te doen om dergelijke afkeurenswaardige praktijken te bestrijden.

Wanneer men weet of bemerkt van de aangebrachte beschadigingen of diefstallen wilt u zich dan rechtstreeks of telefonisch wenden tot één van onze leden van de begrafenisvereniging.

Het blijkt immers vaak dat heel wat mensen die het slachtoffer zijn van diefstallen of beschadigingen geen klacht indienen.

Het is in ieder geval klaar als een klontje dat er dringend actie moet worden gevoerd om het vandalisme op onze begraafplaats terug te dringen. Het zou namelijk mooi zijn om met zijn allen waakzaam te zijn, zodat wij bepaalde maatregelen hopelijk niet behoeven uit te voeren.

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”,
namens het bestuur D. Postma-de Jong

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia