De Delfeart is wer by de tiid dankzij IMF-subsidie

Dorpshuis De Delfeart is dankzij een aantal aanpassingen wer by de tiid. Zo is het plafond aangepast en verlichting vervangen door LED. Dit bespaart energiekosten. Ook heeft Hedzer van Kammen stalen onderstellen voor de tafelbladen gemaakt, zodat bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. In het dorpshuis worden verschillende activiteiten gehouden maar door de corona maatregelen kunnen er minder mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Van de voormalige muziekzaal en de foyer is een sfeervolle multifunctionele ruimte gemaakt. Daardoor is voldoende ruimte voor bezoekers aan de bibliotheek, biljarters, kaartspelers en om te vergaderen. De totale investering bedroeg € 17.268,- waar het Iepen Mienskipsfûns (IMF) Noordoost Fryslân € 6.907,- aan bij droeg.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia