Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Doarpsstrjitte
Tijdens de jaarvergadering is gevraagd naar de tijdelijke bushalte die gerealiseerd zou worden in verband met de reconstructie. Dit is niet gebeurd en zal voor de resterende periode ook niet meer gemaakt worden. Dit betekent dat er de komende weken nog steeds alleen in- en uitstapmogelijkheden zijn bij Snackbar/Pannenkoekenhuis Landzicht. 

Dorpsavond
De dorpsavond was in maart weer een groot succes! Klún en Knoffelhakke hebben een leuk optreden neergezet en de dorpsavond werd druk door Surhuzumers bezocht!

Dorpsvisie
Vanuit Plaatselijk Belang zijn we al geringe tijd bezig om een dorpsvisie op te zetten voor Surhuizum. Wat is goed binnen ons dorp en willen we dus graag behouden, maar vooral waar kunnen we vooruitgang in boeken. Om een goede dorpsvisie op te kunnen zetten hebben we inmiddels verschillende personen benaderd in Surhuizum om een werkgroep te kunnen vormen. Van daaruit gaan we dan in gesprek met Surhuizumers om de plus- en minpunten te bespreken. Stel u bent niet benaderd en wilt graag uw steentje bijdragen binnen het opzetten van de dorpsvisie, dan horen wij dit graag.

Plaatselijk Belang Surhuizum
Voor het Plaatselijk Belang zijn we nog steeds zoekende naar een algemeen bestuurslid. Wilt u zich inzetten voor ons mooie dorp? Kom dan ons team versterken en stuur een mailtje naar pbsurhuizum@gmail.com.

Bestuur Plaatselijk Belang

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia