Plaatselijk Belang zet buurtvereniging De Mieden ‘yn it sintsje’

Dinsdag 26 februari werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang de buurtvereniging van de Mieden in het zonnetje gezet. Het bestuur deed dit vanwege het vele werk wat ze hebben verricht met het opknappen van buurtgebouw Petersburg. Om de renovatie te bekostigen heeft de buurtvereniging vele activiteiten georganiseerd waaronder lammetjesdag en een culinaire wandeltocht. “De minsken fan dizze buertferiening hawwe it fêst fertsjinnet om ris yn it sintsje set te wurden”, aldus het bestuur.  Uit handen van bestuurslid Sita Land-Dotinga kregen Rennie Dijkstra, Ynskje Ytsma-Laanstra en Baukje Boekema een bord met een afbeelding van de Doarpstsjerke met inscriptie aangeboden. Daarnaast kregen ze nog twee flesjes wijn om er nog eentje op te drinken!

Foto: Djoeke Postma-de Jong

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia