Provincie gestart met bomenkap Uterwei

Om van de Uterwei een betere weg te kunnen maken is de provincie Fryslân woensdag op bepaalde plekken begonnen met het kappen van een aantal bomen en singels. De kapwerkzaamheden duren tot en met zaterdag 13 maart en kan gepaard gaan met enige verkeershinder.

Tussen Augustinusga en Koartwâld is op het gedeelte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden één rijstrook gedeeltelijk afgesloten. De maximumsnelheid wordt tijdelijk verlaagd en er staan verkeersregelaars voor de veiligheid. Voor weggebruikers kan dit tot een langere reistijd leiden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 uur en 15.00 uur, buiten de spits. Tot uiterlijk 19 maart is aannemer Jelle Bijlsma B.V. bezig met opruimwerkzaamheden.

Na de werkzaamheden komen er op plekken waar dat kan bomen en singels terug. De bomen die gekapt en geplant worden, zijn vastgelegd in het landschapsplan als onderdeel van het bestemmingsplan Uterwei-Koartwâld.

De Uterwei krijgt een aantal landbouwpasseerstroken en een ovonde bij Surhuizum met een oversteekplaats voor fietsers. Op deze ovonde sluiten de zijwegen Rysloane en Súderheawei aan. Bij de Rysloane komt een fietstunnel. Kijk voor informatie over deze werkzaamheden op www.fryslan.frl/n358.

(Foto: Djoeke Postma-de Jong)

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia