Uterwei (N358)

Fietspad langs Uterwei volledig versperd

Het fietspad aan de Uterwei was dinsdagmiddag rond 17.00 uur volledig versperd door dikke, half afgebroken, takken. Deze robuuste takken hingen nog vast aan de boom. Fietsers en bromfietsers moesten door de grasstrook om de brede takken te ontwijken. Opvallend was dat niemand actie ondernam. Zo werd de politie niet gebeld. Dat is schrijnend te noemen. Dat is de maatschappij waarin we nu leven. In het donker waren er zeker gevaarlijke situaties ontstaan. Deze ontstonden er al; een passant met een hond aan de lijn, viel om in de grasstrook. Uiteraard had ik de politie al gebeld.

Nieuws van Plaatselijk Belang

Fietstunnel-brug
De inzet van de actiegroep voor de tunnelvariant is niet voor niets geweest! Er was in eerste instantie besloten om een fietstunnel te bouwen over de Uterwei. Nu de actiegroep meerdere malen heeft aangegeven dat een fietstunnel toch écht veiliger (en misschien zelfs ook goedkoper) zou kunnen zijn, is het balletje ook naar de Provincie Fryslân gerold. Er zal nu gekeken worden wat nu werkelijk de beste optie is voor ús Surhuzum.

Fietstunnel Uterwei in beeld bij provincie

De provincie Fryslân werkt momenteel aan plannen voor een veilige oversteek van de Uterwei bij Surhuizum. Daarbij wordt zowel de variant voor een fietsbrug als een -tunnel uitgewerkt. Dat vertelde wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Volgens Spoelstra gaat het college van Gedeputeerde Staten zich in mei over de plannen buigen.

Geen tunnel, wel fietsbrug bij Surhuizum

Fietsers uit de Surhuizumer Mieden kunnen in de toekomst toch veiliger de Uterwei oversteken. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân hebben afgesproken dat bij Surhuizum een fietsbrug gaat komen, als alternatief voor de eerder door de provincie afgewezen tunnel.

Jan Pool van de lokale actiegroep zegt gemengde gevoelens te hebben over de nieuwe afspraak. "We zijn blij met de erkenning dat hier meer moet gebeuren, maar we willen nog kijken of er meer inzit.”

Surhuizum krijgt 'gewenste' fietsbrug

Er komt een fietsbrug in Surhuizum. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân zijn tot een overeenstemming gekomen om een fietsbrug te maken bij de Uterwei te Surhuizum. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken van de Mieden naar Surhuizum. Die mededeling deed wethouder Harjan Bruining vanavond tijdens de raadsvergadering.

FNP wil duidelijkheid over oversteek bij Surhuizum

De fractie van de FNP in Achtkarspelen maakt zich zorgen over het uitblijven van een veilige oversteek bij de Uterwei vanuit De Mieden naar Surhuizum. Er wordt al twee jaar door gemeente en provincie gesproken over een fietstunnel of een fietsbrug. "Tot nu toe is de raad nog niet geïnformeerd over de voortgang en het zint de FNP niet",  zegt de fractie in een persbericht. 

De fractie wil van de gemeente weten of er overleg is geweest en of dit concreet wat heeft opgeleverd. De gemeente komt binnen 30 dagen met een antwoord op de vragen.

Raad Achtkarspelen steunt veilige oversteek bij Surhuizum

De gemeenteraad van Achtkarspelen wil een veilige oversteek van de provinciale weg N358 bij Surhuizum. Alle partijen dienden hierover donderdagavond in de raadsvergadering een motie in. De raad wil dat er een fietstunnel of fietsbrug komt bij de Uterwei bij Surhuizum. De inwoners hebben daar eerder al om gevraagd. Onder andere Plaatselijk Belang heeft er een brief over gestuurd aan de gemeente.

Onderzoek naar 60 kilometer op de N358 leidt tot vragen

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten waarom een onderzoek naar een 60-kilometer variant voor de N358 van Buitenpost naar de A7 wordt overwogen. Aangrenzende gemeenten beschouwen de weg als belangrijkste ontsluitingsweg voor de regio op het snelwegennetwerk en wijzen de 60-kilometer variant al bij voorbaat af. Volgens hen zou het afwaarderen van de weg grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de bedrijvigheid van Noordoost Fryslân.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia