Nieuws

Gymnastiek SVS stopt

Met pijn in het SVS hart heeft het bestuur moeten besluiten om per 1 juli 2020 de kindergymnastiek te moeten stop zetten. Het aantal leden is zo ver terug gelopen dat het als vereniging niet rendabel is om hier mee door te gaan. 

Voor de jeugd blijft er Streetdance op vrijdag, dit start per halverwege augustus weer.

Voor de volwassenen is er nog steeds op dinsdagavond volleybal, seniorenfit op woensdagavond en streetdance op vrijdagavond. 

Wij hopen dat een ieder gezond en wel blijft en dat alle lessen in augustus weer hervat kunnen en mogen worden.

HEA! De oldtimers van Arthur

Het tv-programma Hea! van Omrop Fryslân was op bezoek bij Arthur Denzler. Autoliefhebbers uit het hele land weten Denzler te vinden. Zijn hok staat vol met auto's die hij opkanpt. Arthur was 16 toen hij zijn hart verloor aan oldtimers. Hij heeft er nu zelf eentje hangen aan de muur in zijn keuken.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

Beste dorpsgenoten en belangstellenden,

In de vorige Grutte Gelf zagen jullie de foto’s van de verbouwing van de JLS. Er werd op dat moment vooral nog gesloopt. Intussen is er al heel wat opgebouwd en kunnen we zeggen dat een aantal lokalen mooi opgeknapt zijn. Er zijn nieuwe vloeren gelegd, nieuwe kachels aangesloten en wanden geschilderd. Daarnaast hebben we op zolder twee dakramen gekregen, waardoor we op deze verdieping ook een handvaardigheidsruimte hebben gecreëerd. De resultaten tot nu toe beloven veel goeds.

Er is weer Kinderkerk in It Gebou bij de Doarpstsjerke!

elke zondag 10.00 uur

Vanaf het moment dat er geen uitgebreide kerkdiensten meer zijn geweest, was er ook geen Kinderkerk. Maar we gaan nu het Kinderwerk weer opstarten.

Alle kinderen zijn vanaf 7 juni welkom in It Gebou bij de Doarpstsjerke, om 10.00 uur. We gaan leuke dingen doen zoals een spelletje, een film kijken, samen creatief bezig zijn... wat maar leuk is om samen te doen!

Kwam je voorheen niet naar de kinderkerk? Dat maakt helemaal niks uit! Alle kinderen van Surhuizum zijn welkom.

Het project Grutsk op ús Greidefûgels

Vogelwacht Augustinusga/Surhuizum e.o. heeft meegedaan aan het project  waar je via de BFVW en de firma Aquasolar uit Sneek, tegen een gereduceerd tarief, een weidevogelpomp op zonne-energie kon aanschaffen. Deze pomp kan worden ingezet om greppels vol te laten lopen op het land. Weidevogels kunnen met droogte moeilijk voedsel vinden, maar met inzet van deze pomp kan een stuk land gedeeltelijk nat gehouden worden. Het kan de redding zijn van vele jonge vogels. Zo werd hij vorige week al ingezet.

Nijs fan Pleatslik Belang

It is in frjemde tiid. Korona. It hâld ús alle dagen dwaande. Samar is alles oars. It gewoan is net mear gewoan. Fanút it bestjoer fan Pleatslik Belang kaam it idee om wêr nedich minsken help oan te bieden. Dit kin bygelyks in boadskipke wêze. Gelokkich hawwe wy oant no ta noch gjin oanfragen hân, mar wol in soad oanmeldings fan minsken dy’t wol helpe wolle. Tige tank derfoar!
Surhuzum soe Surhuzum net wêze as wy net njonken elkoar stean. Skouder oan skouder. Mei oardel meter ôfstân fansels.

Koninklijke Onderscheiding voor Harmen Scheepsma

Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland, dit jaar op vrijdag 24 april. Vanwege het coronavirus was de Lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Normaal gesproken worden de inwoners die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, zodat de uitreiking een verrassing is. Dit jaar belde burgemeester Oebele Brouwer met de decorandi, niet op afstand maar vanuit de eigen voortuin.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia