Nieuws

Nijs fan Pleatslik Belang

Corona, alle dagen begjint it nijs dermei. En no ek dit stikje. It liket allegear wat nofliker te wurden gelokkich! Hooplik kinne wy goed op inoar passen bliuwe lykas wy de ôfrûne tiid mei ús allen dien ha.

De jiergearkomste fan Pleatslik Belang is fanwege corona ek net trochgien. Wy ha besletten om it kommend jier te hâlden. 

Fansels wolle wy jo wol op ’e hichte bringe fan de gong fan saken.

De ôfrûne tiid ha wy ús dwaande hâlden mei ferskate saken.

Gymnastiek SVS stopt

Met pijn in het SVS hart heeft het bestuur moeten besluiten om per 1 juli 2020 de kindergymnastiek te moeten stop zetten. Het aantal leden is zo ver terug gelopen dat het als vereniging niet rendabel is om hier mee door te gaan. 

Voor de jeugd blijft er Streetdance op vrijdag, dit start per halverwege augustus weer.

Voor de volwassenen is er nog steeds op dinsdagavond volleybal, seniorenfit op woensdagavond en streetdance op vrijdagavond. 

Wij hopen dat een ieder gezond en wel blijft en dat alle lessen in augustus weer hervat kunnen en mogen worden.

HEA! De oldtimers van Arthur

Het tv-programma Hea! van Omrop Fryslân was op bezoek bij Arthur Denzler. Autoliefhebbers uit het hele land weten Denzler te vinden. Zijn hok staat vol met auto's die hij opkanpt. Arthur was 16 toen hij zijn hart verloor aan oldtimers. Hij heeft er nu zelf eentje hangen aan de muur in zijn keuken.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

Beste dorpsgenoten en belangstellenden,

In de vorige Grutte Gelf zagen jullie de foto’s van de verbouwing van de JLS. Er werd op dat moment vooral nog gesloopt. Intussen is er al heel wat opgebouwd en kunnen we zeggen dat een aantal lokalen mooi opgeknapt zijn. Er zijn nieuwe vloeren gelegd, nieuwe kachels aangesloten en wanden geschilderd. Daarnaast hebben we op zolder twee dakramen gekregen, waardoor we op deze verdieping ook een handvaardigheidsruimte hebben gecreëerd. De resultaten tot nu toe beloven veel goeds.

Er is weer Kinderkerk in It Gebou bij de Doarpstsjerke!

elke zondag 10.00 uur

Vanaf het moment dat er geen uitgebreide kerkdiensten meer zijn geweest, was er ook geen Kinderkerk. Maar we gaan nu het Kinderwerk weer opstarten.

Alle kinderen zijn vanaf 7 juni welkom in It Gebou bij de Doarpstsjerke, om 10.00 uur. We gaan leuke dingen doen zoals een spelletje, een film kijken, samen creatief bezig zijn... wat maar leuk is om samen te doen!

Kwam je voorheen niet naar de kinderkerk? Dat maakt helemaal niks uit! Alle kinderen van Surhuizum zijn welkom.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia